۱۳۹۰/۱۲/۱۷

به مهدی خزعلیشاید در بیدادگاههای ظالم این بهترین تصمیم است و ما به تصمیمت احترام میگذاریم، در این تنگنای تاریخی و در این برهه، حضور یک معترض  بهتر از هزار معترض خفته است. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.