۱۳۸۸/۱۰/۹

سخني با خفتگان

اين مطلب را كه مي خواهم بنويسم، نمي دانم آيا مخاطب واقعي اش آن را مي بيند، مي خواند؟ يا خير. ولي مي نويسم به عنوان يك دين و يا وظيفه خودم. خطاب من به آن دسته از كساني است كه گوششان به صداي اين رسانه هميشه دروغگو چسبانيده شده و چشمانشان از منظر اين رسانه به نظاره نشسته است و حتي كساني كه تاسوعا و عاشورا را در محضر واعظان رنگارنگ در شهرهاي مختلف و تريبونهاي مختلف گذرانيده اند.
بگويم عزيزان چقدر خوب است و چقدر خوب خواهد بود كه يك رفتار هميشگي را براي يك كار ديگر نيز به نمايش بگذاريد، مثل زماني كه اگر در جاده ازدحامي مي بينيد و ترافيكي، حتما مي رويد تا ته قضيه را دربياوريد. با وجود تذكرات مرتب پليس و آتشنشان ها و غيره كه از مردم بارها مي خواهند و خواسته اند، در اين مكانها ازدحام نكنيد تا جاني تلف نشود، در گذر اين اتلاف زمان و مكاني كه شما باعثش هستيد. ولي باز هم مي رويد.
پس خوب است يك بار ديگر برخيزيد و برويد يك روز يا لااقل يك بار و فقط يك بار، آنهم كاملا بي جهت، از نزديك آنچه رخ مي دهد را ببينيد و خود قضاوت كنيد. آن وقت مطمئن باشيد ديگر از آن مردم چوب و باتوم و غيره به دست چيزي نخواهيد ديد. از شعارهاي ساختارشكنانه نخواهيد شنيد. گروه آشوبگري در كار نخواهد بود، بلكه فقط مردم و مردم واقعي را مي بينيد كه برخاسته اند تا حتي براي حق شما هم دفاع كنند، تا آن را پس بگيرند. چرا كه آنچه در بوق و كرناي اين جامعه غير مدني و غير اسلامي مي گذرد و گفته مي شود، غير از آنچه است كه شما مي بينيد. مانند قضيه روز تاسوعا كه من خود شاهد آن بودم. چهار خانم يك مادر و سه دختر توسط همين نيروي انتظامي مورد حمله قرار گرفته بودند و با باتوم به آنها ضرباني زده بودند و آنها با چه ترس و دلهره اي به مسجد پناه آورده بودند و جالب بود كه چون از ديد شما جامعه مسلمان حجاب پرست، آنها حجابي شبيه به آنچه شما مي خواستيد، نداشتند در مسجد هم به آنها رويي نشان داده نشد و اگر يكي دو نفر مثل ما نبودند، حتما خانه خدا را كه ارث شخصي شان بود از وجود اين چند نفر آسيب ديده و هراسان، پاك مي كردند. با آنها كه صحبت مي كردم يكي شان حرف بسيار جالبي زد و در حالي كه از شدت ترس اشك مي ريخت گفت: ما در اين چند وقته فكر مي كرديم حتما يك عده خاص اين آشوبها را مي كنند و دولت جلوي آنها را مي گيرد. ولي نمي دانستيم كه اينها خود اين كارها را مي كنند و حتي به عابران معمولي هم حمله مي كنند.
فقط مي خواهم بگويم من روز تاسوعا و عاشورا با همين اغتشاشگران بودم و خوشبختانه با آنها نه شعار ساختارشكن داديم، نه به خانه و اموال مردم تجاوز كرديم، نه چاقو، نه باتوم، نه زنجير، نه تفنگ و نه گاز اشك آور بزن، داشتيم. تنها دستهايي محكم با نماد سبز مقدس خودمان، با صداهايي آتشين كه به دادخواهي همه مردم بلند كرده بوديم، همراهمان بود. ما همه شعار داديم. هيهات من الذله. الله اكبر. با آرامش و مهرباني، دست تعرضي بلند نكرديم، اگر حتي جايي نگذاشتند به راهمان ادامه بدهيم و راه را بر ما سد كردند، تغيير مسير داديم، بدون درگيري.
ولي ديروزعاشورا بود و من در اين ميان هم كشته ديدم، همه سر شكسته و هم فرار كردم بارها و بارها، تا در آماج سنگ و زنجير و چاقو و سلاح گرم اين برادران غير مسلمان، دو آتشه، بد بين، مزدور، لباس دار بي لباس مردم نما، قرار نگيرم. من فرار كردم تا در ميان اين مردم فريبكار متقلب، كه به سان دلقك ها خود را به هر شمائلي كه لازم باشد، در مي آورند تا به آنچه مي خواهند، برسند حتي اگر لازم باشد با صداي ولايت و اسلام به ديگران بتازند.
سپس ديدم آنچه را كه بعد رسانه هميشه دروغگو، به نام ما نشان داد تا براي پايداري دولت بنياد، سسست شده شانف طرفداراني جمع كند و گذاشت ما را در اصحاب يزيد و ما را جلودار كرد و خود را مظلوم جلوه داد، در حاليكه لباس ما و حتي لباس شما را پوشيده بود، تا در پشت ما با چهره هاي شبيه به ما، ولي با نگاههاي پرتعصب و پر خشم بكنند آنچه مي كنند و چون به خلوت رسيدند لباس ظاهر را خارج بكنند و چه بكنند خدا داند.

پاسداشت ياوران سبز عاشورايي

امروز كه فارغ از حال و هواي ديروز و آشوبهايي كه خود كردند و به ما نسبت دادند، نشسته ام و فكر مي كنم به آنچه در روز تاسوعا و عاشورا گذشت كه من ديدم، بر خود لازم مي دانم در اين ميان، تشكر نامه اي بنويسم و تقديم كنم به تمام آن هايي كه ديروز در جايگاه عاشورايي در پشت يزيد نه ايستادند و نشان دادند، قرار هم نيست بايستند.
اينجانب عضو كوچكي از جامعه سبز اسلامي ايران، تشكر خالصانه خود را خدمت تمام خواهران و برادران سبز ايراني از كوچك و بزرگ تقديم مي كنم. تمام آن هايي كه با شور جواني، با نداي آتشين و دستاني گرم در آني كه هواي همديگر را داشتند، به پشتيباني از عدالت و دادخواستي براي عدالت عمومي، گرد هم آمدند تا ثابت كنند كه سبزها هميشه سبزند و هميشه بيدار مي مانند. مخصوصا تمام تهراني هايي كه اميدوارم هميشه آسيابشان بر وفق مراد شان بچرخد
و نانشان گرم و آبشان گوارا باشد
تمام جواناني كه اگر چه شبيه به آنچه در اين جامعه دورو و منافق خواهان آنند، نبودند و نيستند، ولي نشان دادند كه اگر شكل و شمايل و گفتارشان با ظاهر الصلاحها و مسلمانان دروغين يكي نيست، ولي هر كجا كه لازم باشد فريادي بكشند، فرياد مي كشند.
اگر لازم باشد دستي به ياري بلند كنند، بلند مي كنند
و هر جا كه بايد حضور داشته باشند، حتما در آنجا هستند
و مي كنند آنچه را لازم است. حتي اگر قرار باشد ضرب و شتم شوند يا فحش و ناسزا بشنوند و يا حتي در اين راه كشته شوند، زيرا قرارا ست
بجنگند بميرند ولي ذلت را نپذيرند.
سلام و درود بر شما
راهتان سبز
سرتان برفراز
قدمهايتان هميشه استوار

۱۳۸۸/۹/۲۵

دغدغه هاي يك دوست سبز

به سايتهاي سبز سر ميزنم يا از برخي منابع، اطلاعاتي به دست مي آورم، مي بينم ديگر با تمام دغدغه ي اين روزها كه بر ما مي گذرد، دغدغه اي ديگر گريبان گيرم مي شود و آن دغدغه، حرفهاي غيرسبزي است كه در لابلاي سبزها مي شنوم يا مي بينم، حرفهايي كه نمي تواند بويي از آينده روشن را به مشام جان برساند.
تمام افكارم پريشان شده است و دست و دلم مي لرزد. براي اينكه من هم جوانم، مثل تمامي آنها، من هم همان چيزهايي را ديدم كه آنها ديدند، من هم با آقاي موسوي و كروبي به بيش از يك اسم و عنوان آشنا نبودم، حتي از امام هم شناخت خوبي نداشته و الان هم ادعايي بر اين شناخت ندارم، ولي ميترسم از آنچه به فكر اين دوستان آمد يا برخي افكار خويش را نقل مي كنند يا علني يا به صورت غيرعلني، آگاهانه يا ناآگاهانه، كه من با دومي آن موافقم. افكاري كه اسلام را زير سوال مي برد و به ذهنم رسيد با هم چند كلامي خودماني صحبت كنيم.
اينكه ما همه در يك سن و سال هستيم. من هم داراي تجربه زيادي نيستم، مسندي ندارم، حوزه نرفته ام و در يك خانواده عادي عادي بزرگ شده ام، يعني با عنوان كردن اين مطالب ميخواهم بگويم من هم دقيقا مثل خيلي از شما عزيزانم، ولي مي بينم تفاوت آشكار ديدگاهايمان را.
من شيريني اسلام را درك كرده ام.
من زيبايي اسلام را درك كرده ام.
من حقانيت اسلام را درك كرده ام.
ولي نه در اين جامعه، نه در اين گفتار، نه در زير اين پوششهاي دروغين، نه در زير اين همه شعار.
اگر كسي به من گفت: مثلا صدفها صداي دريا دارند، قبول نكردم. چرا كه ديني كه من دارم و آن را قبول كرده ام، ذكر كرده كه هيچ چيز غير عقلاني را قبول نكنيد، پس صدف در گوش قرار دادم و چون صدايي نداد، جز صداي جريان هوايي كه در آن مي پيچد، پس اين گفته را قبول نكردم.
اگر در مجلسي نشستم بي دليل گريه نكردم، اگر در جايي امام حسين را كشتند و لب تشنه گذاشتندش، با خود فكر كردم من نوعي، اگر براي هدفم بروم، با صد در صد شناخت و آگاهي آِيا در لحظات آن كار را مي كردم و چون در خودم اين را نديدم پس قبول نكردم، نه آنكه امام حسين را از مسند صداقت و شجاعت پايين بكشم و شخصيت آن جناب را خدشه دار كنم و منتظر پاداشي براي قطره اشكي كه مي ريزم باشم.
اگر از ضجه بي حد و حصر حضرت زهرا شنيدم، با خود فكر كردم اگر من در آن جايگاه بودم چه مي كردم،
اگر حكم اعدامي را شنيدم، انديشيدم كه چگونه بر قاضي محرز شده كه اين قتل عمد بوده و مجازات اين عمل اعدام تا بتواند حكم آن را بدهد.
اگر من فردي را ديدم كه شبيه من و عقايد من نبود، سريعا توهين نكردم و طردش نكردم از او دوري نكردم و او را كافر و معاند و ضد اسلام نخواندم، بلكه فكر كردم اگر من در شرايط خانوادگي اين فرد بودم، در جايگاه او بودم چگونه بودم ...
...
عزيزان، برادران، خواهران هم رنگ من، چه قدر خوب است اگر بتوانم اندكي از فكرم و طرز نگاهم را به شما هديه بدهم، تا ببينيد آنچه من مي بينم و بشنويد و درك كنيد آنچه من مي شنوم و درك مي كنم، آنگاه خواهيد ديد كه دين من همان دين ناب محمدي است . دين من هديه كامل خدايي است، دين من اتمام اديان الهي است، زيرا در آن از كوچك و بزرگي وانهاده نشده است.
و شايد روزي مثل من روشنفكر هم بشويد، يعني آْنهايي كه با تصورات غلط، در مكان غلط خانوادگي و در تربيتهاي ناآگاهانه و كوركورانه غلط خانوادگي در جامعه اسلامي غيراسلامي بزرگ شده اند با ديدن شما و افكار شما به شما چنين لقبي مي دهند.
عزيزان آيا تا بحال آيت الكرسي را از مادرانتان نشنيده ايد، در زمزمه هاي بلا دور كن نخوانده ايد، در هول و هراسها چطور، يا جايي نشنيده ايد، آيا به اين آيه لا اكراه في الدين دقت نكرده ايد، پس حالا از زبان دين، نداي دين را بشنويد كه در دين شما اكراهي نيست، يعني كوركورانه از شما چيزي خواسته نشده، يعني با زور و اجبار براي شما راهي باز نشده است، يعني با اكراه چيزي را قبول نكنيد، حتي اگر بزرگترين برنامه زندگيتان باشد و قرار باشد شما را به بهشت برساند، براي شما چيزي در نظر گرفته نشده كه شما آن را نبينيد، درك نكنيد، نخواسته باشيد، چگونه مي شود در يك آيه چنين بگويند و در سراسر دين ما جبر و اجبار باشد ....
اگر تكاني خورديد، اگر به همت سيد ديگري از اين روزمرگي هاي دلگير، دل و جانتان گرفت و برخاستيد، عزم حركتي كرديد تا به ديگران لطفي بكنيد، تا حقي را بگيريد، پس عزمتان را جزم كنيد، تا در اين زمان براي خود و ديدگاهتان كاري بكنيد، گفتند و شنيديم كه براي دعا، اول همسايه بعد خود و براي اگاهي و بيدار شدن اول خود، بعد همسايه .
عزيزان اگر نياز به كسي داريد به كساني رجوع كنيد كه هميشه ماندگار ما شدند و اگر خواستيد جوياي حقيقتي گرديد، به حق جويان واقعي رجوع كنيد ،نه به آناني كه در لفافه هاي زيبا حقيقت خويش آراسته كردند و با همين آراستگي تصميم به قبولاندن خود و نه دين دارند.
امام را ببينيد در خاطرات كوتاهي در نقل هايي از ديگران. امام ولي فقيه كه خللي در او پيدا نمي كنيد. به شهيد مطهري رجوع كنيد و ببينيد كه از چه زماني و براي چه افرادي، فرياد برائت از تمام آنچه شما را به بازي داده است سر داده . دكتر شريعتي، نامش و يادش گرامي باد، در ذكر و لحن تمام خانواده شهداي مهم ما مي بينيد، يعني از آنجا كه از آشنايي اسلام و انقلاب مي گويند، ناشد است كه نامي از افكار و كتابهاي دكتر شريعتي نياورند، حال ببينيد آيا شما اكنون جايي از ايشان سخن يا حرفي شنيده ايد، شايد در مراسمات خاص و روزهايي خاص تر و آنهم در شرايطي خاص، آري، ولي در عمل و كردار هرگز هرگز. همانطور كه از شهيد مطهري به قدر روز معلم چيز بيشتري به ياد نمي آوريم، و در عمل به كلام ايشان چيزي نخواهيم يافت .
شهيد همت، كه بزرگراهي نامش را يدك مي كشد، به اندازه زمان حركت در اين بزرگراه شما، بله حتي خود شما، از او و عقايدش نمي دانيد و چه بسيار افرادي كه ما تا به حال نام ايشان را نشنيده باشيم و ندانيم كه چه مي گويند و چه مي انديشند، كه به حال ما مفيد واقع شوند و چه بسيارند و بسيار باشند افرادي كه خود را بزرگ و بزرگ بدانند، لباس بزرگان را بپوشند، نواي اسلام سر بدهند، الفاظ متبرك و زيبا را با لفظ خود آلوده كنند، چه نواها سر دهند، چقدر از دين تبليغ بنمايند. چه و چه و چه بگويند، ولي به حال من و شما سودي نكند.
پس در اين زمان بيداري و هوشياري بر ماست كه غبار از فكر و جسم و دينمان به كمال بزداييم، تا نكند در مسير شك ما هزار دام پهن شود و ما به سمتي برويم كه در آن انتها چيزي نيست. اگر خوانديد و نفهميديد، اگر خوانديد و فكر كرديد كه اين هم نصيحت است و اگر خوانديد و .... هر چه شد، فقط اين جوان همفكرتان، همرنگتان كه آرزومند روزهاي خوب و سبزتان است، را به ياد بسپاريد كه حامل و دارنده ي ديني است كه پيام رسان آن به كلام كتاب مقدس خدا قرآن، از خلق خوش بدانجا رسيده، نه آنچه در دين او به اسم او مي بينيد و مي شنويد ...

۱۳۸۸/۹/۲۲

دو نماهنگ از جنبش سبز مشهد

دو نماهنگ از جنبش سبز مشهد
1 - بهار غم انگیز به یاد شهدای جنبش سبز
نماهنگ ها در حجم های مختلف و به فرمت های مختلف میباشند.

به حجم 13 مگابایت

http://www.4shared.com/file/160117535/33961adf/BAHAR.html

به حجم 11 مگابایت جهت موبایل

http://www.4shared.com/file/160134024/3334256d/BAHARE_GHAMANGIZ_mobile.html

به حجم 18 مگابایت کیفیت متوسط

http://www.4shared.com/file/160152979/95083c66/BAHARE_GHAMANGIZ-vcd.html

به حجم 47 مگابایت کیفیت خوب

http://www.4shared.com/file/160199902/5f6a1929/BAHARE_GHAMANGIZ-vcd.html


2- ندای سهراب

به حجم 6 مگابایت مخصوص موبایل

http://www.4shared.com/file/165849704/31302bc8/NEDAY_SOHRAB_vcd.html

به حجم 25 مگابایت با کیفیت خوب

http://www.4shared.com/file/165534083/9e1635f5/NEDAY_SOHRABmobile.html

۱۳۸۸/۸/۲۷

یک بام و دو هوای علی لاریجانی

ما می خواهیم برویم سر کارمان و کمی آرام باشیم ولی نمی گذارند.
هنوز داغ ندا از قلبمان سبک نشده که باید تصویر زشت و تکان دهنده اصابت ضربه باتوم، نه از دست لباس شخصی که اینبار از گارد ویژه بر سر ندایی دیگر ببینیم.
هنوز دلمان از غصه و اندوه آنچه گذشته و آنچه اتفاق افتاده تسلی نیافته که می بینیم چپ و راست علم دفاع تسلیت و حقانیت برای دیگران برمی دارند. امشب که شنیدم رئیس مجلس ،شهادت شیعیان یمن را تسلیت گفت ، با خود می گویم که چه خوب است برویم و تحقیق کنیم که مدرک شیعه بودن و مظلوم و برحق بودنشان را از کجا گرفته اند، تا ما هم بگیریم بلکه یک آدمی بیاید به ما تسلیتی بگوید یا از ما حمایت کند

۱۳۸۸/۸/۲۴

ضرغامی: پس از انتخابات از موسوی برای مناظره دعوت کردیم اما نپذیرفت.

عنوان روزنامه مرا به سمت خود کشاند. عنوان جالبی بود:
ضرغامی: پس از انتخابات از موسوی برای مناظره دعوت کردیم اما نپذیرفت.
می دانستم که یک جمله و عنوان ساختگی است ولی ترغیب شدم تا متن کامل این جلسه و متن کامل سخنان آقای ضرغامی را بخوانم. متن را خواندم و متوجه نظرات جالب توجه ایشان شدم ،از جمله ایشان در این جلسه از همکاران رسانه ای خود خواسته بودند تا بیرحمانه آنها را انتقاد کنند. با خود می اندیشم، یا بر درستی خود و کارهایشان خیلی مطمئنن هستند که چنین ادعایی دارند یا گوشی با خصلت در و دروازه دارند که هرچه بیاید از آنطرف بدون تغییر برود. یا بر اینکه جایگاهشان گرم و صندلی شان مستحکم است وگرنه هر کس منصفی که فقط یک یا دو برنامه را انتخاب کند و آن را تماشا نماید ،خواهد فهمید که در این رسانه چه ایرادات اسلامی و شرعی وجود دارد. چه برسد به اینکه بیاید و بنشیند و آن را نقد کند. من که هر گاه برخی از برنامه ها را می دیدم فقط یاد کلام امام می افتادم که ایشان گفتند :صدا و سیما دانشگاه است. فقط نتوانستم در این روزها تشخیص بدهم ،این دانشگاه از کدام نوع دانشگاهها بوده است . آزاد یا دولتی ، پودمانی یا مجازی ، راه دور یا نزدیک ، دانشگاه اکسفورد یا ....
بگذریم . متن را خواند م اصلا حرف از مناظره نبود ،فقط عنوان شده بود که قبل از دوران انتخابات بارها از میرحسین موسوی دعوت کرده بودیم که در میزگردهایی حضورپیدا کند و ایشان نپذیرفتند. پس جمله روزنامه باطل شدو از صحت افتاد . چون تا قبل از انتخابات هنوز اتفاق و حادثه ای رخ نداده بود که کسی به فکر راه حل، چاره، درمان، پیشگیری، دعوت و کاری بیفتد. پس باز هم این حقه تیترزن روزنامه بوده است که برای چه این تیتر را زده است.،خدا می داند؟
بعد در ادامه گفتگو، اقای ضرغامی میگوید که در حوادث پس از انتخابات و کشته شدن چند نفر و به خاطر وظیفه حفظ مصالح ملی ، ایجاد تقویت و ثبات در منطقه نمیتوانستیم تقاضای این شخصیتها را بپذیریم. یعنی یکبار دیگر سند تیتر روزنامه زیر سوال رفت .
دوباره به فکرفرو رفتم، اول اینکه در طول سالیان دراز چه چیزهایی جای خود را با چه چیزهایی عوض میکند و چه چیزهایی دارای ارزش و چه چیزهایی کم ارزش میشوند.
ابتدا یک خلخال پای زن یهودی نه مسلمان در جامعه اسلامی با جان یک مرد مرد قابل تعویض است.
بعد یک زن که می تواند بنیان یک کاخ پادشاهی را بلرزاند
و بعد تاریخ ادامه پیدا میکند تا به من و ما میرسد تا اینکه در دوره ما در جامعه اسلامی با یک حکومت اسلامی که سفت و سخت میخواهد این ادعا را به خود و به همه بقبولاند که اسلامی است ،می آید و جان چند نفری را بیرحمانه در انظار می گیرد، شاید بدتر، می سوزاند یا نابودمی کند، برابر با مرد که نه، چه عرض کنم بلکه برابر و حتی کمتر از ثبات اجتماعی می داند و حتی چون ثبات در منطقه (آن هم کدام منطقه که آقای ضرغامی باید محدوده آن را روشن کند) بسیار حائز اهمیت می شود. پس جان انسان کم ارزش تر می شود و فدای سر این ثبات که چند نفری هم فدا شوند و این رسانه به خاطر مسئولیت سنگینی که دارد با صلاح دید خود ، تشخیص می دهد که چه بکند، چه نکند و چه بگوید، حتی اگر لازم شد دروغ بگوید
دروغ نشان بدهد
و با دروغ، دروغ بسازد .
عیبی ندارد
ولی دوست داشتم بدانم تیراندازی از بالای مسجد لولاگر
کتک زدن مردم توسط گارد ویژه
حمله لباس شخصی ها
آسیب و خسارت وارد کردن به اموال عمومی
و این همه اتفاقاتی که ما دیده ایم بر علیه ثبات ملی و اجتماعی نبود که ما آن را نباید می دیدیم . ویا ما در ثبات کامل روحی و روانی بودیم و هرگز با دیدن حمله به یک مامور که یک خانم او را محافظت میکند،این ثباتمان شکسته نمی شد . و یا آن صحنه های دیگر.
حالا فقط اگر کمی سر دوربین را عقب می اوردند و اجازه می دادند از اول داستان می دیدم، این ثبات به هم می ریخت.
(ولی خدا وکیلی حالا که فکر می کنم ،می بینم حق با آنهاست اگر نشان می دادند، نیروهای امنیتی که اجازه سیاسی شدن ندارند و باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند، بر سر و جان و مال و ناموس مردم میزنند، پس چه بلایی بر سر ثبات نداشته مان می آمد.)
پس یادمان نرود که این ثبات، ثبات منطقه و خیلی چیزها نیست، شاید ثبات آن صندلی گرم است که به خطر افتاده است نه چیز دیگر، چون اگر کسی کمی معتقد به آنچه ما ادعا داریم، باشد با دیدن هر کدام از فیلمها و سریالهایی از قبیل نرگس، اغماء، ترانه مادری و دلنوازان یا فیلم دسته گلی برای عروس، خواهد فهمید آنچه در ثبات نیست اصول و عقاید دینی است که ما به آن معتقدیم ولی فقط با دو کلمه تکراری به نام مشاور مذهبی ، میتوان سرپوشی بر روح مذهب و دین گذاشت و در قبال این اعتقاداتمان، جان آدمها چه ارزشی دارد. آدمهایی که جان دادند تا اعتقادمان بماند و چون به اینجا می رسم، می بینم حق با آنهاست ما خیلی وقتها است که چیزهای با ارزش تر از جان را داریم فدا می کنیم، که جان در قبال آنها ارزشی ندارد.

۱۳۸۸/۸/۲۲

گزارش روز 13 آبان در مشهد

راهپیمایی روز 13 آبان در مشهد صرفا حضور بسیج مدارس بود و بس. نه از مردم کسی آمده بود و نه از تشکلهای دانش آموزی . دانش آموزان را به صورت فله ای آورده بودند و در گروههای خلق الساعه دسته بندی میکردند و بدون هیچگونه آموزش رژه ای صرفا در خیابان آورده بودند و برای اینکه جمعیت خوب دیده شود کل مسیر راهپیمایی را به یک مسیر حدود چند صد متری محدود کرده بودند یعنی بین میدان 15 خرداد و میدان فداییان اسلام.
جمعیت کلا دو گروه بودند یکی دانش آموزان بسیجی و دیگر نیروی انتظامی جهت نظم و سرکوب احتمال هر گونه اغتشاش. ولی دسته بزرگتری هم بودند که در جای جای راهپیمایی دیده میشد، لباس شخصی هایی بودند که عمدتا در گروههای چند تایی بی سیم به دست بودند و با ماموریت سرکوب و از بین بردن هر گونه صدای مخالف.

در قسمتهای مختلف میدان پانزده خرداد افرادی مشاهده میشد که به نظر میرسید برای جنبش سبز آمده بودند ولی با توجه به تعداد زیاد لباس شخصی ها هیچ تحرکی از خود نشان ندادند.

کلاه مخصوص راهپیمایی سیزده آبان - همه چی رویش هست جز سیزده آبان
تعدادی از بسیجی های محترم بدون لباس فرم


اصلا این بنده خدا قیافه اش میخوره به لباس شخصی هامشابه این عکسها رو جای دیگه هم دیده بودم ولی این کجا و آن کجا


طفلک این دوستان از کله صبح تا سر ظهر اینجا بودن برای مقابله با سبزها، خوب بود که زیاد بودن با هم حرف میزدن وگرنه حوصله شون بد جوری سر میرفتتابلو گروههایی که همین الان خلق الساعه قراره تشکیل بشن


گروهها تشکیل شدن ولی دیگه آدم اینقدر نبود . این تابلوها برگردانده شد.
بسیجی به این خوش تیپی دیده بودید. حیف نمیشد از جلو عکس گرفت.ببین بیت المال صرف چه چیزهایی میشه.


اینم یکی دیگه


نوار سبزی که عکسش رو در آمدن محمودهاله به مشهد گذاشته بودم در روز سیزده آبان هم خودنمایی میکند.


مطمئنم این دختر خانم پرچمدار هوادار جنبش سبز است. میدانید که آمدن به تظاهرات اختیاری نیست . یک کلاس را به صورت کامل به راهپیمایی می آورند. مثلا در یک دبیرستانی کل کلاس سومی ها را به راهپیمایی سیزده آبان برده بودند.

و آخر کار
جدی خودمونیم ها قیافه اینها به بسیجیها بیشتر میخوره یا جنبش سبز.
این گزارش سیزده آبان رو خیلی دیر نوشتیم . بگذارید به اینکه خیلی سرمون شلوغ بود این روزها.

۱۳۸۸/۸/۱۰

اولا و دوما

خودم را بر انداز میکنم و دیگر سبزها را همینطور .
آخر امروز در سخنان مقدمه ای آقای احمدی نژاد در مشهد جملات زیبایی در رابطه با ارتباط امام و نتایج این ارتباط که باعث رافت و دوستی با مردم می شود، شنیدم و همینطور هم سخنان رهبر را، حرفهایی زدند که باعث شک به هویت، کیفیت و کمیت خودم و دیگران مثل خودم شد و گفتم نکند ما خواب آلودگان و رانده شدگان، چنان غفلت کرده ایم که متوجه یک سری تغییرات معنایی و محتوایی نشده ایم زیرا :
رهبر که قربانشان بروم
یادشان رفته بود که فقط ما رای دادیم
ساکت راهپیمایی کردیم تا از رای خود بپرسیم
و سپس خودشان گفتند که کار ما کودتای نرم بوده، آنهم از نوع مخملی و زیبا و نه خشن
و بعد از آن به خاطر همین موضوع کافر شدیم و دینمان رفت.
و به دلیل کافر شدنمان پشتمان به آمریکا و اسرائیل و در و دیوار رسید و بدین جهت اول کافران اصلی را بدون سر و صدا و حتی یک کلمه شعار و انجام دادن کوچکترین کاری، دستگیر کردند، و بردند به جایی که عرب نی میزند، تا استحاله سی ساله شوند .
و دیگرانمان فحش شنیدند و بعضی کتک خوردیم و ضرب و شتم دیدیم، از قافله و مردم رانده شدیم و دستشان نرسید که کاری دیگر بکنند.
بعد از این همه تنبیه ها که برای بیداری ما انجام شد
حالا بعد از این همه وقت از رافت و دوستی با مردم می گویند، پس باید حالا برایمان تعریف کنند که آن تنبیه ها رافت بود یا دوستی ، از کتاب قرآنشان که نمیدانم واقعا به آن اعتقاد دارند یا مثل همه آنرا بوسیده اند و در بالاترین جا گذاشته اند که نه آسیب ببیند و نه در دسترس باشد، کلامی می گویند که به سخنان دیگران گوش دهید و بعد بهترین آنرا انتخاب کنید.
در اینجا من گیج و منگ را گیج تر می کنند که اگر زیر سوال بردن انتخابات بزرگترین جرم است، چرا حالا میگویند و از اول نگفتند، ولی در عوض ما را از اول گرفتند و آنچه کردند که نباید می کردند، بجای آنکه به حرف ما هم گوش دهند و بعد بد و خوبش را جدا کنند و بهترین را بردارند
و دوم اینکه که چرا از اول تعریف درستی از مردم و رافت ارائه ندادند که ما بدانیم، ما که هیچ چیزمان به اینها نمی خورد چه برسد به مردم بودن و احساس داشتن، الکی دلمان را به این و آن خوش نکنیم ....
فریبا شریعتی

نظری بر سخنان اخیر آیت الله خامنه ای

جناب آقای خامنه ای


نمیدانم چگونه باید با شما سخن گفتن را آغاز کنم و همین ندانستن من، در نحوه ارتباط و سخن گفتن با شماست که باعث تاخیر در نوشتن من شده است. صحبتهای شما را گوش دادم مثل همیشه، مثل همه سالهای پیش، از خرداد سال 68 به بعد. من و ما، همیشه به کلام شما گوش کردیم و با آن خو گرفتیم. اگر آرام بودید، آرام شدیم و اگر تند و آتشین، ما هم تند و آتشین شدیم، یعنی اطاعت مطلق و تسلیم محض. از آنکس که به ولایت زمان شناخته شده است. آن جوان دانشجو نمی دانست که چرا به شما انتقادی نشد، چون نه ما، نه رسانه ها و نه هیچ کس و هیچ چیز فکر نمی کرد که باید انتقاد کند. چرا؟ چون شما را طور دیگری می دیدیم، می سنجیدیم و در طبقه ای فراتر از خودمان قرار داده بودیم. با اعتماد و اطمینان چشم و گوش بسته.
چه شد و چه گذشت بر ما، چه حالی بود که الحق و الانصاف چه سخت روزگاری که گذرانیده و میگذرانیم. در این چند ماهه اخیر که ناگهان پرده ای از جلو دید و بصیرتمان کنار رفت و آن چیزهایی را دیدیم که هیچگاه نباید میدیدیم و نباید هیچگاه به حقیقت می پیوست و نه حتی می باید تصور آن در ذهن و فکر ما شکل می گرفت ولی متاسفانه آنچه نباید می شد، شد. دیده شد، شنیده شد و در ذهنها بیش از آنچیزی که بود شکل گرفت و قطعات دیگری هم به آنها ملحق شد و آن زمان، این ما بودیم گیج و مبهوت و هنوز هم اثر آن بهت در ماست.
برادر محترم: از بعد این حوادث بارها آرزو کردم که ای کاش لقب اسلام و مسلمان را از خودمان برمی داشتیم.
ایکاش جای دیگری می بودیم و زندگی می کردیم تا از سنگینی این القاب و تبعات آن خلاص می شدیم.
آنقدر آرزوهای واهی کرده ام که رنگ و بوی زندگی را فراموش کرده ام. دیروز که جمعی از مردم، در استقبال رئیس جمهور مورد تایید شما و نه مورد قبول مردم را دیدم، در جامعه اسلامی متعلق به شما
از نگاه های مردم
از خود مردم
از رفتار مردم
و از هر چه متعلق به شما و اسلام شما و طرفداران شما است بیزاری جستم.
برادر عزیز گفتید: از مواجهه مردم با مجموعه ای که صادقانه و بدون سوء نیت وارد میدان انتخابات شدند و من ندانستم کدام مجموعه صادق را گفتید و کدام میدان انتخابات را.
من کوچک و ساده ام و با خود می گویم آیا می شود من لحظاتی را درک کنم، صحنه هایی را ببینم، چیزهایی را بشنوم که آن مقام رفیع، آن ولایت زمان و آنکه به ادعای خودش پدر ماست، آن را درک نکرده، ندیده، نشنیده که چنین کورکورانه در رسانه غیر ملی می نشیند و آرام از صداقت و بی سوءنیتی می گوید.
در این مجموعه صادق تو را به خدا با صداقت از جرم و گناه محرز شده ی ندا بگویید که محکوم به مردن شد. یا نه از نام گمشده و مفقود ترانه موسوی، از داستان واقعی محسن روح الامینی و از دیگرانی که در سیستم صادقانه و بدون سوءنیت شما گرفتار حبس و هتک حرمت و ... شدند. خوشا به حال شما که در چنین شرایطی باز هم می نشینید و در جمعی از نخبگان و تحصیل کردگان و فرزانگان با هم شیرین و امید بخش صحبت می کنید و ساعات خود را می گذرانید و از پیشرفتهای محسوس مادی، معنوی، علمی و اخلاقی می گویید. از آنچه شما می بینید و عده ی قلیلی و من نوعی و خیلی ها از آن نمی بینیم .
می نشینید و از ایجاد کرسی های آزاد فکری وسیاسی صحبت می کنید، ولی سخن گفتن چه راحت است. آیا شما تا بحال از گروه مخالفانتان در رسانه ها، مجامع عمومی و یا نه در دیداری خصوصی چیزی شنیده اید؟ چه برسد به کرسی آزاد. حتی می خوانم که بعد از صحبت آن دانشجو در جواب اینکه تقاضای ادامه دادن و یا ندادن می کند، می گویید از اول هم وقت نداشتید یا قریب به این مضمون. یعنی در جمع کوچکتان نیز جایی برای انتقاد و یا گوشی برای شنیدن وجود ندارد.
جناب خامنه ای: از صدا و سیما و ناتوانی در نشان دادن واقعیت و پیشرفت ها و امیدوار شدن نسل جوان و سرافرازی مردم می گویید، ولی کدام واقعیت؟ کدام پیشرفت؟ از کدام امید؟ کدام سرافرازی.
من جوانم و واقعیت را با گوشت و پوست خود می بینم و نیازی به نمایش آن ندارم. لحظه ای که در جلوی درب مسجدی جوانی را به نادرست ترین شیوه می رانند تا نیاز خود را به جای دیگری ببرد.
لحظه ای که زن جوانی خود را کامل پوشانده تا شاید آبروی مالی ریخته شده اش، پوشانده شود. درب مسجد می ایستد تا از مسلمانان و نماز خوانان جامعه اسلامی شما، درخواست کمک کند.
هزاران لحظه نه زیبا و واقعی دیگر
لحظه های زندگی با مردم
لحظه های سخت گذران مایحتاج خانوار
لحظه های سخت کتک خوردن جوان ایرانی در کشور خودش
لحظه های هجوم و حمله ی نیروهای تحت امر شما
آیا باز هم باید بگویم از لحظات واقعی یا کفایت است.
ولی یک سوال شما در کدام برج و بارو زندگی می کنید؟ در کجای کشور ایرانید، که آنچه من و ما دیده ایم نمی بینید و نمی دانید؟ نکند شما هم در زیر هاله ی دروغین نور آقای احمدی نژاد هستید که به قدری نورش زیاد است که جلوی دیدها را گرفته. نکند شما به رسانه ها دسترسی ندارید؟ نکند شما ستون سخنان مردم را نمی خوانید؟ نکند شما به رسانه ملی خودتان هم نظری نمی افکنید تا لحظات پیشرفت و زیبای ساقط شدن دین و اصول و احکام شرعی اسلام را ببینید؟ شما کجا هستید؟ ای کاش ما هم آنجا بودیم که شما هستید و آن بهشتی که شما دیدید ما هم می دیدم، ولی نه چه آرزوی بدی کردم . دوست ندارم هیچوقت جای شما یا حتی یکی از پایین ترین مسئولین شما بودم، چون نه من مسلمانم و نه ادعای آن را دارم، ولی از آنچه در دین و باور دارم در یک نما از رهبری می شناسم که در شستن لباس به خانمی در سرما کمک می کند و آدرس او را می گیرد تا به او رسیدگی کند و در عوض از چیزهایی که نیست نمی گوید. او که حتی پای روی چمن نمی گذارد و از قانون کشور دیگری حتی اگر امری ضروری در دین خودش است، اطاعت می کند چه برسد به اینکه پا بر روی خون و حقوق دیگران بگذارد.
شما آقا: ما علاقه مند به همانهایی هستیم که شما ادعا کردید، عناصر صحنه گردان هستند و گفتید که در ساعات اول پیغام خصوصی دادید و نصیحت کردید. ای کاش برای اینکه من و آنهایی که کشته شدند، به اسارت رفتند، صدمه دیدند و هزاران نفر دیگر، هر چند که اگر تعدادشان به بی ارزشی خس و خاشاک باشند، گمراه نشوند و راه را به بیراهه حالا نروند، عمومی می گفتید، تا ما بیشتر اندیشه کنیم.
ما شاید شطرنج باز ماهری نباشیم ولی ناخواسته به میدان شطرنج شما کشیده شدیم . ما سالها بود که خودمان را به شما و افکارتان و همراهانتان سپردیم ولی باز هم پیروز میدان نشدیم.
ما شعار مرگ به اسرائیل و مرگ بر آمریکا را حذف نکردیم بلکه شعاری هم به آن اضافه کردیم، مرگ بر روسیه و مرگ به تمام آنهایی که نه به جنگ ما و کشور ما و حقیقت از دست رفته ما، بلکه تبر به دست گرفته اند تا با لباس اسلام، به ریشه این ایمان جوان و آنچه بدان معتقدیم بزنند که اگر چنین شود، خدا فقط می داند چه چیز را از دست بدهیم و چه زمانی دوباره جبران شود.
دوست داشتم می توانستیم تا با هم فقط به مدت پانزده دقیقه پیاده در خیابان ولی عصر تهران قدم می زدیم، تا با هم همزمان رسوخ مفاهیم و مبانی دینی در عمق اندیشه جوان را ببینیم و هر دو به خود ببالیم .
...
ولی مطمئن باشید اگر در زمان شما و عقاید شما در زیردستانتان خطری در جامعه به وقوع بپیوندد دیگر، نباید.....
نمیدانم سخن از دهان من که نه نخبه هستم و نه مبتکر و نه نوآور و حتی اکنون از جمعیت این سرزمین هم محسوب نمی شوم، آیا به گوش کسی میرسد یا خیر؟
دوست داشتم از سی دی که برای تعدادی افراد تهیه کردیم، می توانستم به دست شما برسانم شاید، با دیدن این سی دی شما هم اندکی به تفکر می نشستید....
ای کاش میتوانستم پنج دقیقه با شما تنها صحبت کنم و از ناگفته های شما بشنوم تا شاید، از این کابوس وحشت انگیز برهم و برخیزم و ببینم که آنچه دیده و شنیده ام به خواب بوده است.
با تشکر

فریبا شریعتی

۱۳۸۸/۸/۸

فواره ی سبز مشهد

فواره بزرگ میدان بیت المقدس معروفترین میدان در کنار حرم مطهر امام رضا (ع) در این روزها سبز شده است. چه شهرداری یا آستان قدس رضوی جهت ولادت امام رضا این کار را کرده باشد یا اینکه بعضی از دوستان سبز در این ارگانها شیطونی کرده باشند ما این را به فال نیک میگیریم.
اینم فیلمش
اینجا هم خیابان آخوند خراسانی یا همان خیابان خاکی است و یکی از موسسات فرهنگی تمامی پرچمهای نصیبی خود را سبز انتخاب کرده است.


عکسهای دیگری از دیوار نویسی

دوستان هر جایی که شعار بتونین بنویسین خوبه ولی در میدانها و خیابانهای اصلی خیلی بهتره. این عکسها میدانهای اصلی مشهد برداشته شده است.

مشهد چهارراه گلستان
مشهد - میدان سعدی
مشهد - میدان احمدآباد


مشهد - انتهای سناباد
اگر گفتین اینجا چی نوشته شده که پاکش کردن؟برای بزرگتر شدن عکسها روی آنها کلیک کنید.

۱۳۸۸/۸/۵

تقدیم به شیخ اصلاحات جناب مهدی کروبیتقدیم به او که مثل ماست، ولی به هیچکس شبیه نیست.
خدا را شکر در این روزگار که همه چیز از ما روی گردانده، شبمان سفید و روزمان سیاه و دینمان به غارت، هستی و زندگیمان به بند کشیده شده، سلب شده یا سوزانده شده، آنجا که حتی اعتقاداتمان نیز رنگ عوض کرده و حال دلمان از هر چه آدم است، مخصوصا ظاهر الصلاح آن به هم میخورد.
در این روزگار وانفسا که با نام دین و تقدس تبر به ریشه آنچه اعتقاد داشته ایم میزنند، مردی بر میخیزد، البته نه حالا، که ما تازه ایستادن او را میبینیم و این به دلیل تاخیر دید ما بوده است. در ظاهری خاص، در شمایلی غیر از ما و در نمایی غیر از آنچه امروزه به تمامی به زیر سوال رفته و در این تنهایی یک انسان، که در برزخ بین حق و حق باطل الوجود ایستاده است بر میخیزد، تا دلمان به او با گرمی بنشیند و امیدمان به یاس ننشیند و نور دل و دیده مان به یغما نرود .
درود بر شجاعت بی مثل و مانند او
سلام و احترام به او که مثل ماست ولی به هیچکس شبیه نیست و به هیچکس نمیماند.
فریبا شریعتی

دیوار نویسی جنبش سبز در مشهد

اومدیم فکر کردیم که کجا رو بنویسیم که تاثیر بیشتری داشته باشه. دیدیم که ممکنه داخل کوچه ها راحت تر و بی خطرتر باشه ولی در چهارراه های اصلی و خیابان های پرتردد تاثیر خیلی بهتری داشته باشه . برای همین در طی چند مرحله در تعدادی از خیابان های اصلی دیوارنویسی کردیم هر چند که در ساعات اولیه بوسیله عمال دولت روی آن رنگ شد ولی عمدتا کاملا قابل مشاهده است و به خوبی میتوان شعار زیر آن را دید. حتی در جاهایی با رنگ سبز روی آن کشیده شد که خیلی بهتر و زیباتر شد. این عکسها رو ببینید، در آینده عکسهای بهتری خواهیم گذاشت.

مشهد - خیابان سلمان فارسی
مکتب نرجسخیابان احمد آباد مشهدانتهای سناباد - دانشگاه آزاد اسلامی - با عرض معذرت از دوستی که زحمت پاک کردن و رنگ کردن روی شعارها را کشیده است.
ممنون از اینکه رنگ سبز را به زیبایی روی سردر دانشکده ترسیم کرده اید.

خیابان فردوسی - محل دور زدن اتوموبیلها