کروبی اوناهاش؛ توی اون برج نشسته و داره برای حاجیانی که به استقبالش اومدن دست تکون میده
شیخ بیسواد اخیرا جمله نابی گفته مبنی بر اینکه؛ “اگر به مکه بروم، استقبال از من چنان پرشور خواهد بود که احمدی نژاد انگشت به دهان می ماند”! و اما توصیه های داداش حسین به شیخ بیسواد برای اینکه در پروژه “هدفمند کردن انگشت در دهان احمدی نژاد” موفق و سربلند بیرون بیاید؛
۱- شیخ در مکه و دقیقا در مسجدالحرام، برود کنار حجرالاسود و اینطور وانمود کند که گویی آن جمعیت مشتاق، نه برای لمس کردن حجرالاسود که برای دست بوسی شیخ آمده اند!
۲- در سعی میان صفا و مروه، شیخ بیسواد باید زودی خود را به کوه مروه و یا کوه صفا برساند و اینگونه وانمود کند که مسلمین دارند با هروله و حالتی عاشقانه سعی می کنند بلکه از کروبی استقبال کنند و از قافله جا نمانند! شدت این استقبال قطعا به حدی است که دوستداران کروبی، آهسته راه نمی روند؛ هروله می کنند از شوق دیدار کروبی!
۳- کافی است شیخ بیسواد چند جمله با صدای بلند عربی صحبت کند؛ حکما میزان استقبال شرطه ها از آدمی که نمی داند، العربیه به هویج و یا به خرگوش برمی گردد، باشکوه خواهد بود! در این حالت شیخ از خدا بی خبر باید مراقب چیز باشد؛ از ما گفتن بود!
۴- گیرم از کروبی در مکه به خوبی استقبال نشد؛ شیخ بیسواد می تواند ادعا کند که؛ چرا عده ای را با اتوبوس از تهران به عربستان نیاورده اند؟! اگر هم استقبال خوب و باشکوه بود که احمدی نژاد می داند و انگشتش که آیا بکند در دهان خودش یا در دهان شیخ!!
۵- این مورد را درِ گوشی با شیخ در میان بگذارم، به صلاح نزدیکتر است!
۶- کروبی کلا به شما که عرض می کنم، می تواند هر شرطه ای را که دید، از او بپرسد؛ چقدر از وقت من باقی مانده؟ این کار را شیخ بیسواد بکند، حکما احمدی نژاد انگشت به دهان خواهد شد!
۷- همانطور که می دانیم در عربستان، ملخ زیاد است؛ کروبی می تواند با شکار ملخ توجه و استقبال دیگر حجاج را به خود جلب کند!
۸- شیخ بیسواد می تواند بعد از پیاده شدن از هواپیما، الکی دست تکان بدهد و اگر کسی به وی گفت: خنگ خدا! برای کی داری دست تکان می دهی، بگوید؛ “هان ای چیز عبرت بین، از چیز حذر کن هان؛ الاغ تراوا را آئینه عبرت دان”!
۹- همان مورد سوم!
۱۰- شیخ می تواند با حضور در آسمان خراش های مقابل مسجدالحرام، از همان بالا برای حجاج دست تکان داده و دکتر را انگشت به دهان کند از شدت استقبال!