۱۳۸۹/۴/۶

آمادگی سبزهای مشهد برای حضور در روز 18 تیر

با توجه به اینکه کمتر از دو هفته به روز 18 تیر نمانده و برای برگزاری هر چه باشکوه تر بزرگداشت این روز مسیرهای پیشنهادی برای راهپیمایی سکوت 18 تیر مشهد به اطلاع همشهریان مشهدی میرساند .
1- مسیر خیابان دانشگاه حدفاصل چهارراه دکتری تا میدان سعدی
2 - مسیر میدان پارک ملت تا بلوار سجاد
3 - میدان دکتر علی شریعتی (تقی آباد) تا میدان فلسطین (ملک آباد)

هر کدام از این مسیرها محسنات و معایبی دارند. با توجه به شرایط فیزیکی مکانهای فوق و لشگرکشی های بی حد و حساب یگان ویژه و نیروی انتظامی به نظر میرسد که مسیر اول نسبت به مسیرهای دیگر بهتر و دارای امنیت بیشتری است و با توجه به اینکه مسیر بازار است راهپیمایی به صورت سکوت مشکلی را ایجاد نمیکند ولی بیشمار بودن جنبش سبز را نشان خواهد داد.
از تمامی سبزهای مشهد خواهشمند است نظرات خود را در مورد راهپیمایی 18 تیر در ذیل نوشته یا به ایمیل ما ارسال نمایند تا در فرصت باقیمانده نسبت به تعیین مسیر و اطلاع رسانی هر چه بیشتر اقدام شود.

۱۳۸۹/۴/۵

ترانه های سبز - مجموعه کامل

مجموعه ترانه های سبز

ترانه های سبز (1) - سر اومد زمستون
5 نسخه
آفتابکاران و نسخه سر اومد زمستون قبل از انقلاب
نسخه قبل از انتخابات ستاد مهندس میرحسین موسوی
نسخه بعد از انتخابات به نام مرد سفاک
نسخه اجرا شده توسط شاهکار بینش پژوه

ترانه های سبز (2) - آن خس و خاشاک تویی
حامد نیک پی
محمد رضا شجریان و محسن نامجو

ترانه های سبز (4) - خسته ام از دروغ

ترانه های سبز (5) - علي برخيز -آريا آرام نژاد

ترانه های سبز (6) - - ناجی ایران زمین -آریا آرام نژاد

ترانه های سبز (7) - جرقه های سایه کش -آريا آرام نژاد

ترانه های سبز (8) - گرگ ها خوب بدانند

ترانه های سبز (9) - ای نسل به جان آمده

ترانه های سبز (10) - یار دبستانی
نسخه های فریدون فروغی ، جمشید جم ،
ترانه های سبز (11) - سوگند نامه

ترانه های سبز (12) - سبز شد

ترانه های سبز (13) - علی کوچولو

ترانه های سبز (14) - باید بپا خیزیم

ترانه های سبز (15) - همه چی آرومه

ترانه های سبز (16) - ای وطن

ترانه های سبز (17) - خون بها

ترانه های سبز (18) - من اعتراف میکنم
گروه سندرم

ترانه های سبز (19) - - جوان ایرانی

ترانه های سبز (20) - نترسید

محمد رضا شجریان

ترانه های سبز (22) - - شهدای آزادی

ترانه های سبز (23) - جان آذربایجان

ترانه های سبز (24) - - رای من کو

ترانه های سبز (25) - -ایران سبز

ترانه های سبز (26) - -روبان سبز

ترانه های سبز (27) - -یک روز خوب میاد

ترانه های سبز (28) - - ندای آزادی

ترانه های سبز(29)- - ای ایران ای مانده در خطر

ترانه های سبز(30)- - حقوق بشر

ترانه های سبز(31)- - یک مشت سرباز

ترانه های سبز(32)- پیروزی از آن ماست

ترانه های سبز (33) - چگوارا

ترانه های سبز (34) - موج مثبت

ترانه های سبز (35) - میبریم ما

ترانه های سبز (36) - حادثه سبز

ترانه های سبز (37) - جنگل سبز

ترانه های سبز (38) - مرد سبز

ترانه های سبز (39) - قلب ما ندا

ترانه های سبز (40) - مچ بند سبز

ترانه های سبز (41) - ما بیشمارانیم

ترانه های سبز (42) - یک یاحسین تا میرحسین

ترانه سبز (43) - آزادی

ترانه سبز (44) - عشق سبز

ترانه های سبز (45) - ائتلاف ژوراسیک -یک دشت سبز

ترانه های سبز (46) - شکوه آزادی

ترانه های سبز (47) - رای سبز

ترانه های سبز (48) - اینجا ایران است

ترانه های سبز (49) - خسته نشو

ترانه های سبز (50) - خون ما

ترانه های سبز (51)- سرود سبز

ترانه های سبز(52) - سرو سهی

ترانه های سبز(53) - نترس ای دوست

ترانه های سبز (54) - راه ندا و سهراب

ترانه های سبز (55) - صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم

ترانه های سبز (56) - صدام رو کشتن

ترانه های سبز (57) - ندا

ترانه های سبز (58) - شرقی غمگین

ترانه های سبز (59) - طاقت بیار رفیق

ترانه های سبز (60) - ندا

ترانه های سبز (61)-بیدار شو سهراب

ترانه های سبز(62)-ترانه ای برای ندا(مردم جهان)

ترانه های سبز(63)-بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست

ترانه های سبز (64) - ایران سبز

ترانه های سبز (65)- - ندا - سیاوش شمس
سرودی تاجیکستانی
ترانه سبز (90) - سبز می شویم

ترانه سبز (91) - حرفهای نگفته

مجموعه ترانه های سبز

ترانه های سبز (1) - سر اومد زمستون
5 نسخه
آفتابکاران و نسخه سر اومد زمستون قبل از انقلاب
نسخه قبل از انتخابات ستاد مهندس میرحسین موسوی
نسخه بعد از انتخابات به نام مرد سفاک
نسخه اجرا شده توسط شاهکار بینش پژوه

ترانه های سبز (2) - آن خس و خاشاک تویی
حامد نیک پی
محمد رضا شجریان و محسن نامجو

ترانه های سبز (4) - خسته ام از دروغ

ترانه های سبز (5) - علي برخيز -آريا آرام نژاد

ترانه های سبز (6) - - ناجی ایران زمین -آریا آرام نژاد

ترانه های سبز (7) - جرقه های سایه کش -آريا آرام نژاد

ترانه های سبز (8) - گرگ ها خوب بدانند

ترانه های سبز (9) - ای نسل به جان آمده

ترانه های سبز (10) - یار دبستانی
نسخه های فریدون فروغی ، جمشید جم ،
ترانه های سبز (11) - سوگند نامه

ترانه های سبز (12) - سبز شد

ترانه های سبز (13) - علی کوچولو

ترانه های سبز (14) - باید بپا خیزیم

ترانه های سبز (15) - همه چی آرومه

ترانه های سبز (16) - ای وطن

ترانه های سبز (17) - خون بها

ترانه های سبز (18) - من اعتراف میکنم
گروه سندرم

ترانه های سبز (19) - - جوان ایرانی

ترانه های سبز (20) - نترسید

محمد رضا شجریان

ترانه های سبز (22) - - شهدای آزادی

ترانه های سبز (23) - جان آذربایجان

ترانه های سبز (24) - - رای من کو

ترانه های سبز (25) - -ایران سبز

ترانه های سبز (26) - -روبان سبز

ترانه های سبز (27) - -یک روز خوب میاد

ترانه های سبز (28) - - ندای آزادی

ترانه های سبز(29)- - ای ایران ای مانده در خطر

ترانه های سبز(30)- - حقوق بشر

ترانه های سبز(31)- - یک مشت سرباز

ترانه های سبز(32)- پیروزی از آن ماست

ترانه های سبز (33) - چگوارا

ترانه های سبز (34) - موج مثبت

ترانه های سبز (35) - میبریم ما

ترانه های سبز (36) - حادثه سبز

ترانه های سبز (37) - جنگل سبز

ترانه های سبز (38) - مرد سبز

ترانه های سبز (39) - قلب ما ندا

ترانه های سبز (40) - مچ بند سبز

ترانه های سبز (41) - ما بیشمارانیم

ترانه های سبز (42) - یک یاحسین تا میرحسین

ترانه سبز (43) - آزادی

ترانه سبز (44) - عشق سبز

ترانه های سبز (45) - ائتلاف ژوراسیک -یک دشت سبز

ترانه های سبز (46) - شکوه آزادی

ترانه های سبز (47) - رای سبز

ترانه های سبز (48) - اینجا ایران است

ترانه های سبز (49) - خسته نشو

ترانه های سبز (50) - خون ما

ترانه های سبز (51)- سرود سبز

ترانه های سبز(52) - سرو سهی

ترانه های سبز(53) - نترس ای دوست

ترانه های سبز (54) - راه ندا و سهراب

ترانه های سبز (55) - صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم

ترانه های سبز (56) - صدام رو کشتن

ترانه های سبز (57) - ندا

ترانه های سبز (58) - شرقی غمگین

ترانه های سبز (59) - طاقت بیار رفیق

ترانه های سبز (60) - ندا

ترانه های سبز (61)-بیدار شو سهراب

ترانه های سبز(62)-ترانه ای برای ندا(مردم جهان)

ترانه های سبز(63)-بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست

ترانه های سبز (64) - ایران سبز

ترانه های سبز (65)- - ندا - سیاوش شمس
سرودی تاجیکستانی
ترانه سبز (90) - سبز می شویم

ترانه سبز (91) - حرفهای نگفته

ترانه سبز (92) - اپرای سبز 1

ترانه سبز (93) - اپرای سبز 2

ترانه سبز (94) - برادر بر دار - شاهین نجفی

ترانه سبز (95) - بهار غم انگیز

ترانه سبز (96) - هان ای ایرانیان

ترانه سبز (97) - موج خون

ترانه سبز (98) - ندا

ترانه سبز (99) - ندا

ترانه سبز (100) - ندا

ترانه سبز (101) - بس کنید

ترانه سبز (102) - جوان ایرانی

ترانه سبز (103) - حرف حق

ترانه سبز (104) - خون بازی

ترانه سبز (105) - شعرخوانی های شمس لنگرودی

ادامه دارد


ترانه های سبز (1) - هر روز یک ترانه سبز - سر اومد زمستون

ترانه سر اومد زمستون اولین ترانه ای بود که معرفی کردیم
در اینجا :http://jsm1388.blogspot.com/2010/04/jh.html
که به پنج صورت در آنجا معرفی شده بود .


سرود سر اومد زمستون که در جریان مبارزات اتخاباتی مهندس میر حسین موسوی به همراه کلیپ زیبایی پخش شد در اصل سرود آفتاب کاران بود که دراوایل انقلاب به یاد مبارزان واقعه سیاهکل ساخته شده بود که با ساخت این کلیپ یاد و خاطره این سرود و این حماسه زنده شد. البته معروفیت این سرود بیشتر به خاطر این است که بعد از انتخابات و اتفاقات بعد از آن این سرود با شکل جدیدی اجرا شد که بیشتر این شکل سرود بر سر زبانها افتاد.
در این پیام نسخه این ترانه با صدای شاهکار بینش پژوه تقدیم میشود که در زمان انتخابات ریاست جمهوری اجرا شده است.

متن ترانه:
سراومد زمستون، شکفته بهارون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون
کوهها لاله زارن، لاله‌ها بيدارن
تو کوهها دارن گل گل گل آفتابو ميکارن
توی کوهستون، دلش بيداره
تفنگ و گل و گندم داره مياره
توی سينه‌اش جان جان جان
يه جنگل ستاره داره، جان جان، يه جنگل ستاره داره
سراومد زمستون، شکفته بهارون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون
لبش خنده نور
دلش شعله شور
صداش چشمه و يادش آهوی جنگل دور
توی کوهستون، دلش بيداره
تفنگ و گل و گندم داره مياره
توی سينه‌اش جان جان جان
يه جنگل ستاره داره، جان جان، يه جنگل ستاره داره

لینک دانلود:
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (65)- هر روز یک ترانه سبز - ندا

ترانه ای زیبا از سیاوش شمس برای ندا

متن ترانه :
ای تو بی گناه، تو بی خبر، معصوم و پاک، رفتی چه زود /اون کس که تو رو، از ما گرفت، به عشق قسم، عاشق نبود /تو آخرین نگات، اشک چشمام، آزادی مرد، باور نکرد /حرفم، با خداست، چرا کسی صدات نکرد... /نداااا، رفتی و در چشمای تو، قلبا شکست خون پروانه شد، بر لاله ی ایمان نشست /نداااا، فانوس تو، نور همه، دنیای ما /عشق، آزادی و خورشید در فردای ما/ عشق آزادی
خورشید در فردای ما
لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کیند.

ترانه های سبز (64) - هر روز یک ترانه سبز - ایران سبز

ترانه ای به صورت کر توسط گروهی ناشناس، زیبا و اثر گذار در وصف این روزهای ایران

متن ترانه :

مزد دستم سهم دستان تو / بلوای تو سهم دستان من / خشکیده بر سفره ننگ تو / نان فرزندان من / خشم و وحشت سهم چشمان تو / اشک و حسرت سهم چشمان من / ریزد با تیغ جلادان تو / خون همراهان من / سایه شومت را خواهم زدود / از چهره میهنم / شعر رهائی را خواهم سرود / با بذل جان و تنم / روزی دوباره بر لبهایمان / لبخندی خواهد نشست / سقف شب ظلم و تاریکی را / مشتمان خواهد شکست / اینک مجال آه و ناله نیست / مرگ ستم خواب و افسانه نیست / سرنوشتم را بر می گزینم / خفتن راه چاره نیست / ایران سبزگونه فردای ماست / لبریز از شور سهراب و نداست / گر برخروشم غم فارغ شود / نفرین بر نامم رواست / تیر و زنجیر و باتوم و قفس / زآتشم خاکستر است / چون برخروشیم و دریا شویم / پیروزیم ای همنفس / گر در خیابان جانم پرگشود / بگذر با شور از تنم / از خاکم سبزه ها قد می کشند / کاین زمین سهم من است.

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

اسکناس نویسی در مشهد

اسکناسی در مشهد
احمدی نژاد، حیوانی که آبروی ایران را در جهان به باد داد.
دوستان ادب مرد به از دولت اوست . این ادبیات جنبش سبز نیست . لطفا رعایت کنید.

۱۳۸۹/۴/۳

سند ارتباط موسوی با آمریکا پیدا شد!

یک سال هی میگفتن این آقا با آمریکا دستش تو یه کاسس,ما باورمون نمیشد.هی میگفتیم کم آوردنو از کشورای دیگه مایه میذارن.
بیا آخرشم ما رکب خوردیمو حرف اونا راست در اومد(!!!).من خودمم اول باورم نمیشد ولی دیگه با دیدن این عکسو موجود بودن مدرک(!)نمیشه باور نکرد.به هر حال از اونایی که تو این مدت گول خوردنو راه رو اشتباه میرفتن میخوام که خودشون خودشونو به راه راست هدایت کنند.آمین


- "درست بخوانیم..."
- من واقعا نمیدونم درباره عقل این برادرای عرزشی چی بگم.آخه یکی نیست بهشون بگه بابا اینم شد استدلال آخه.
رئیس جمهور قلابیتونم تو مناظره معروف به همین مدرکا اشاره میکردو میگفت موجوده؟
حالا اون یکیشونو داشته باشین که پرچم ایران رو برعکس گرفته!

به نقل از دیوار نویس

یادمان شهدای سبز در کوهنوردی سبز

در ادامه مباحث در مورد راههای رسیدن به پیروزی جنبش سبز، گفتیم که به تعداد افراد ملت ایران راه برای به پیروزی رسیدن جنبش سبز وجود دارد. حالا این سه تا رو هم اضافه کنید : کوهنوردی سبز ، تفریح سبز و تفرج سبز

سبزهای مشهدی و یادمان شهدای جنبش سبز و کوهنوردی در یک مسیر عمومی و خانوادگی

تابلوها را هم ناخوانا کرده ایم که تا شعارها برای همیشه بماند و برادران ارزشی دیگر به زحمت نیفتند.یادمان شهدای جنبش سبز


یادمان 4 را عکس نگرفتیم - یادمان چهارم شهید اشکان سهرابی

۱۳۸۹/۴/۲

ترانه های سبز(63)-هر روز یک ترانه ی سبز- بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست

ترانه ی سبز از استاد همای
متن ترانه:
بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست
باور کنید که پاسخ آیینه سنگ نیست
سوگند می برم به مرام پرندگان
در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست
در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست
در کارگاه رنگرزان دیار ما
رنگی برای پوشش آثار ننگ نیست
دارد بهار می گذرد با شتاب عمر
دارد بهار می گذرد با شتاب عمر
فکری کنید فر صت پلکی در نگ, نیست
تنها یک نفر به قله تاریخ می رسد
هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست

لینک دانلود:

۱۳۸۹/۴/۱

ترانه های سبز(62)-هر روز یک ترانه ی سبز-ترانه ای برای ندا(مردم جهان)ترانه ای از کریس دی برگ برای ندا
متن ترانه:
People Of The World
from Moonfleet & Other Stories (due for release: October 2010)
by Chris de Burgh
Year Released: 2010


Let there be light where there was darkness,
Let there be love where there was hate,
Even in the terrors of the night,
Sooner or later, comes the day;

Let there be joy where there was sorrow,
Let there be hope where there was none,
And even as your life-blood flowed away,
Neda, your heart is living on;

People of the world stand up for freedom,
Voices call from a distant shore,
For the winds of change are blowing stronger,
And Evil men will fall,
For freedom will not wait anymore;

Let there be Spring where there was Winter,
Let there be green where there was grey,
Even as the Lion seems to sleep,
Sooner or later, he will wake;

People of the world stand up for freedom,
Voices call from a distant shore,
For the winds of change are blowing stronger,
And Evil men will fall,
For freedom will not wait here anymore;

Women of the world have died for freedom,
Hear them call from a distant shore,
For the winds of change are blowing stronger,
And Evil men must fall,
For freedom will not wait here anymore;

People of the world stand up for freedom,
Voices call from a distant shore,
For the winds of change are blowing stronger,
And Evil men will fall;
People of the world have died for freedom,
Hear them call from a distant shore,
For the winds of change are blowing stronger,
And Evil men will fall,
For freedom will not wait here anymore,
People of the world!

Written by Chris de Burgh
Published by Hornall Brothers Music Ltd.
All rights reserved Ferryman Productions Ltd. 2010
© 2010 Ferryman Productions Ltd.

لینک دانلود:
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (61)-هر روز یک ترانه ی سبز-بیدار شو سهراب

متن ترانه:
این ترانه موسیقی بی کلام و روایتی از شور مردم در قبل انتخابات و حوادث و کشتار مردم توسط نیرو های سروبگر در بعد از انتخابات است.
لینک دانلود:
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

۱۳۸۹/۳/۳۰

مشهد زیر رگبار گلوله های سبز جنبش سبز - سری جدید

مسابقه حدس بزنید این تابلو در کجاست ؟و اینهم تابلوهای گردان با ارتفاع بیش از بیست متر

۱۳۸۹/۳/۲۹

ترانه های سبز (60) - هر روز یک ترانه سبز - ندا

ترانه ندا به زبان انگلیسی توسط گروه آمریکایی سی و سه سال
متن ترانه :
....


لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.
برای دیدن فیلم اجرای ترانه اینجا را کلیک کنید . با تشکر از ویدئو بلاگ جنبش سبز ایران

ترانه های سبز (59) - هر روز یک ترانه سبز - طاقت بیار رفیق

ترانه‌ای از سیاوش قمیشی که بصورت تک آهنگ و برای همدردی و همنوایی با مردم ایران در جریان سرکوبهای وسیع حکومتی بر ضد مردم پس از اعتراضات علیه تقلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اجرا شد.
این ترانه در اواسط مرداد ماه سال ۱۳۸۸ بصورت رایگان توسط این هنرمند و همکارانش در اینترنت قرار داده شد و با یک جستجوی ساده در گوگل قابل ردگیری و دریافت است.
در مورد این تک آهنگ بدلایل مسائل امنیتی از مخاطبان خواسته شده بود تا در صورت آگاهی نام تنظیم کننده و/یا ترانه سرا را فاش نکنند.
توضیح یکی از منتشر کنندگان ترانه:
آهنگ جدید سیاوش قمیشی رفیق. این آهنگ به جهت شرایط خاص موجود در جامعهٔ ایران منتشر شده و در اختیار عموم قرار گرفته‌است. بعد از فاصلهٔ بسیار طولانی از آلبوم رگبار و انتشار چندین خبر در مورد انتشار تک آهنگ‌های مختلف از سیاوش قمیشی که هیچ کدام منتشر نشده‌اند این بار خبر از انتشار آهنگ رفیق درست بوده و ظرف اندک زمانی در بین علاقمندان منشتر شده‌است. به علت هدفی که برای انتشار این آهنگ در نظر گرفته شده لذا به طور رایگان منتشر شده و مبلغی جهت فروش آن دریافت نخواهد گشت.

متن ترانه:
طاقت بیار رفیق...
طاقت بیار رفیق
میشه شنید خندیدن دلخواه رو
تو زنده میمونی رفیق
طاقت بیار این راه رو
طوفانو پشت سر بزار
اون سمت ما آبادیه
این زمزمه تو گوشمه
فردا پر از آزادیه
...
طاقت بیار رفیق
دنیا تو مشت ماست
طاقت بیار رفیق
خورشید پشت ماست
طاقت بیار رفیق
ما هردو بی کَسیم
طاقت بیار رفیق
داریم می‌رسیم
...
دنیا اگه تاریک شد
دستای فانوسو بگیر
با من بیا! بامن بیا!
چیزی نمونده از مسیر
سرما و سوز برف رو
آهسته پشت سر بزار
امروز وقت خواب نیست
ما با همیم طاقت بیار
طاقت بیار رفیق
دنیا تو مشت ماست
طاقت بیار رفیق
خورشید پشت ماست
طاقت بیار رفیق
ما هردو بی کَسیم
طاقت بیار رفیق
داریم می‌رسیم!
...
طاقت بیار رفیق ...
رفیق ...
طاقت بیار رفیق ...

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (58) - هر روز یک ترانه سبز - شرقی غمگین

این ترانه یک ترانه قدیمی است آقای سهیل توکلی نماهنگی با تصاویر نقاشی در مورد جنبش سبز از آن تهیه کرده است که تقدیم میگردد.

متن ترانه :


ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد
کبوتر آفتاب روی بوم تو پر زد
بازار چشم تو پر از بوی بهاره
بوی گل گندم تو رو به یاد میاره

ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
نذار خورشیدمون بمیره
تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگیره

ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید
تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچید
شب راهشو گم کرد تو گیسوی تو گم شد
آفتاب آزادی از تو چشم تو خندید

ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
نذار خورشیدمون بمیره
تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگیره

ای شرقی غمگین زمستون پیش رومه
با من اگه باشی گل و بارون کدومه
آواز دست ما می پیچه تو زمستون
ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه

ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
نذار خورشیدمون بمیره
تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگیره

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.
برای دیدن نماهنگ به این آدرس بروید .
با تشکر از ویدئو بلاگ جنبش سبز ایران

ترانه های سبز (57) - هر روز یک ترانه سبز - ندا

ترانه ندا اثر شاهین نجفی

متن ترانه:

صبح بلند شد از خوابو تو آینه خودشو دید که شده بود عینه
یه جنازه که خیلی وقته مرده بود اون زندگی نکرد فقط زنده بود
تلویزیون و روشن کرد و دید خیابون پر از مردم بعید
که این همه زن و مرد و پیر و جوون ریختن بیرون و وقتش رسیده
که شنیده بود حق گرفتنیه حق میمونه ناحق که رفتنیه
مادرش نهی ش کرد و گفت نرو این همه که مردن یا تو بندن چی شد؟
کسی میاد بپرسه حالشونو کی جواب میده و میدونه دردشونو
بخدا تکون نمیخوره آب از آب حق چیه فقط اسمش اومده تو کتاب
اما ندا ندایی از تو خیابونا میشنید که میگفت ندا بیا
امروز روز توی توی خیابون میخوان عروسی بگیرن برات ندا جون
که مسیح مرگ و بزایی باکره امیر آباد خون می خواد منتظره
داماد گلولست و میشینه تو تنت حجله آمادس واسه بردنت
"خدا ببین حرمتت و شکستن مریم باکرت و به گلوله بستن
ببین افتادیم گیر یه مشت درنده ببین قیمت آدم اینجا چنده"
تو با نیگات چی میخواستی بگی ندا من خفه خون نمیگیرم این صدا
جاریه توی کوچه پس کوچه های شهر از خون تو قرمز سنگ فرشا
بخواب چشماتو رو هم بذار ندا دیگه ترسی نداری که چی میشه فردا
بخواب که اگه من و ما بیداریم اسم تو تکثیر میشه تو خیابونا
دست از خونش بردارین بند نمیاد این خون هزار ساله که جاریه
این خون ندا نیست خون وطنه وطن غریب وطنی که بی کفنه
وطنی که از توش من و فراری دادن آدمایی که حتی با خودشون بدن
چه انتظاری که کسی مث ندا رو نکشنش و به گلوله نبندن
من ولی اما اگر شاید دیگه نمیگم فقط یه چیز باید
من حقم و میخوام و صد تا مثل ندا تو خیابونن همه یک صدا
بکشید مارو حق گرفتنیه حق می مونه نا حقه که رفتنیه
تا وقتی که کسی حقمون و نداده هر روز هر شب همین بساطه

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (56) - هر روز یک ترانه سبز - صدام رو کشتن

ترانه ای ساسی مانکن

متن ترانه:
آه
این یکی آهنگمو خوب گوش کنین
با بقیه ی اهنگام فرق داره
ها بیا
ساسی مانکن حسین مخته صف صف صفر 21
اها بیا ساسی مانکن
تو که میدونی میتونی بمونی بخونی بدونی زندونی آسونی نداره تو غربت
منم اسیر مسیر کثیفه کسی که مریضه غریضه شریک حریصه تو قدرت
تو که این همه کردی ستیز و جنگ
تو که نداری تو اسلحت یه دونه فشنگ
اون فقرو پر کرد از ثروت و تهی
بدون کثیف تر از خودت آره بازم تویی
اون شهرو پر کرد از تابلوی ایست
وجودش ضرر واسه محیط زیست
اگه حرفا بشنوی میفهمی که پره درده
دوران داغ روزگار حالا دیگه سرده
شب بودو و شمع بوده و غم بود و من
شب رفتو و شمع سوختو و غم موندو من
از سرنوشته صدام تو عبرت ببر
مث مرد نمردی تو آخه خفت چقد

دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنی

دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنیچرا نگا صدا هوا شما خدا تمومه ادما با من قهرن
چرا ملالی نداریم ننالیم براریم قراریم فراریم نخواهیم درراریم به کسایی که الان تو شهرن
میدونی کیو کشتن آره همونی که
خوابو از چش گرفته بود آره چشایی که
خیس بودن همشون از سر کار و خستگی
ولی نابود شد اون با همبستگی
سیاهی تاریخ هیچوقت نمیشه سپید
صدام به ادمای کر این شهرم رسید
تو به دست کسی مردی که تو رو یاری میداد
اگه هر روزم میکشتنت بازم نبود زیاد
حالا که کشتنت بازم میگم اینو بدون
ایرونی هستم میمونم تا پای جون
این همه ظلم چرا تو وجودت شد پدید
این همه آدم کشی آخه واسه توی پلید

دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنی


دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنیچه دنیای کثیفیه آدم بده هوا بده
به حرفم ایمان داشته باش شکو تو دلت راه نده
هیچکس هیچ چیزی نگفت تا ماصدا سر کردیم
اینو بدون که ما شبیه شب گردیم
همه دم غم منه کنه زذه تنم
بیا بشین بریم ببین که همه ادما بدن
پازل زندگیم چرا هیچوقت جور نشد
سالها بودم کنار آب حتی یه ماهی جور نشد
منو آشغال فرص کن مهم نیست
کسیکه مثبت باشه پیش شما منفیس
اگه دردامو بگم بغضتون میشکنه
اگه کرم باشید بازم صدا منو می شنوید
اگه من رپ میخونم تو تقلید نکن
واسه منو آوردن پایین توتهدید نکن
همه رو سفید رپن من سیاهو و تیرم
میگن منم دشمن دارم خوب به سرت...

دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنی


دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنی


دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنی

دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنی

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا رو کلیک کنید

قلم توتم من است _ از زبان شریعتی به یاد شریعتی در سالگرد شهادت مظلومانه اش

روز 29 خرداد سی و سومین سالگرد شهادت معلم شهید دکتر علی شریعتی
قلم توتم من است ، توتم ماست ، به قلمم سوگند ، به خون سیاهی که از حلقومش می چکد سوگند ، به رشحه ی خونی که از زبانش می تراود سوگند ، به ضجه های دردی که از سینه اش بر می آید سوگند...
که توتم مقدسم را نمی فروشم ، نمی کشم ، گوشت و خونش را نمی خورم ، به دست زورش تسلیم نمی کنم ، به کیسه زرش نمی بخشم ، به سر انگشت تزویرش نمی سپارم
دستم را قلم می کنم و قلمم را از دست نمی گذارم ، چشم هایم را کور می کنم ، گوشهایم را کر می کنم ، پاهایم را می شکنم ، انگشتم را بند بند می برم ، سینه ام را می شکافم ، قلبم را می کشم ، حتی زبانم را می برم و لبم را می دوزم....
اما قلمم را به بیگانه نمی دهم
به جان او سوگند که جان را فدیه اش می کنم ، اسماعیلم را قربانیش می کنم ، به خون سیاه او سوگند که در غدیر خون سرخم غوطه می خورم ، به فرمان او ، هر جا مرا بخواند ، هر جا مرا براند، در طاعتش درنگ نمی کنم.
قلم توتم من است ، امانت روح القدس من است ، ودیعه مریم پاک من است ، صلیب مقدس من است ، در وفای او ، اسیر قیصر نمی شوم ، زرخرید یهود نمی شوم ، تسلیم فریسان نمی شوم.
بگذار بر قامت بلند و راستین و استوار قلمم به صلیبم کشند ، به چهار میخم کوبند ، تا او که استوانه حیاتم بوده است ، صلیب مرگم شود ، شاهد رسالتم گردد ، گواه شهادتم باشد تا خدا ببیند که به نامجویی ، بر قلمم بالا نرفته ام ، تا خلق بداند که به کامجویی بر سفره گوشت حرام توتمم ننشته ام.....
...... هر کسی را ، هر قبیله ای را توتمی است ؛ توتم من ، توتم قبیله من قلم است.
قلم زبان خدا است ، قلم امانت آدم است ، قلم ودیعه عشق است ، هر کسی توتمی دارد
و قلم توتم من است
و قلم توتم ما است.
« دکتر علی شریعتی »

۱۳۸۹/۳/۲۸

ترانه های سبز (55) - هر روز یک ترانه سبز - صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم

ترانه ای با شعری بسیار زیبا از هیلا صدیقی و موزیک زیباتر

متن ترانه :
از خاک سکوت آتش فریاد بسازیم
من با تو و ما میهنی آباد بسازیم
تو سید ما باشی و ما عاشق ایران
صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم
بسازیم
اندیشه و علم و قلم اسباب بلوغ است
نسلی پر از اندیشه آزاد بسازیم
با پرچم اسلام بر افراط بتازیم
منشور برافراشته داد بسازیم
بسازیم
صدا نفر این مکتب صد ساله نوشتند
صدهای دگر با هم آحاد بسازیم
صد کوه برافراشته در راه نشینن
ما تیشه ای از مکتب فرهاد بسازیم
بسازییم
ایران ایران ایران
لینک دانلود :
برای دیدن نماهنگ این ترانه به این آدرس بروید. با تشکر از ویدئوبلاگ جنبش سبز ایران
شعر اصلی:

از خاك سكوت آتش فریاد بسازیم
من با تو و ما میهنی آباد بسازیم
تا سید ما باشد و ما عاشق ایران
صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم
اندیشه و علم و قلم اسباب بلوغ است
نسلی پر از اندیشه آزاد بسازیم
با پرچم اصلاح بر افراط بتازیم
منشور بر افراشته داد بسازیم
صدها نفر این مكتب صد ساله نوشتند
صدهای دگر با همه آحاد بسازیم
صد كوه برافراشته در راه نشیند
ما تیشه‌ای از مكتب فرهاد بسازیم
این موج به پا خاسته دریا شود آخر
دریا شده و میهنی آباد بسازیم