۱۳۸۹/۳/۳

برداشتن رنگ سبز از پرچم ایران – اینبار در سایت دولتی

خدا را شکر، با وجود تمام مکنت و بزرگی که این دولت کودتا و اذناب آن، ادعای آن را دارند و به آن میبالند ، ولی ما در این حضور به چشم نامده و به عمد به حساب نیامده، اگرچه حقیریم و خاموش گشته، در این صحنه حضور خاموش و کم رنگ به شمار آمده، کاری کرده ایم کارستان که اگر دستشان برسد، هر چه به سبز مزین باشد را نیز تحریف و حذف میکنند تا شاید ما و رنگ ما را محو کنند و پرچم که دیگر جای خود دارد.
این بار حذف و یا محو رنگ سبز پرچم در رنگ زمینه در سایت سازمان جوانان خراسان رضوی که در سایت زیر میتوانید ببینید.

برای بزرگتر دیدن تصاویر روی آنها کلیک کنید.

۱ نظر:

  1. سلام، سبز آنها سبزسیاه است، نه سبز پرچم ایران.

    پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.