۱۳۸۹/۱۰/۲۰

رياست جمهوري موسوي ، بالاترين كابوس خامنه اي

دشمن در پشت صحنه، همه‌ى چيزها را مشاهده كرده بود.... طراحى اين بود كه اگر توانستند قاعده‌ى دولت را به شكل مطلوبِ خودشان بچينند، كه بعد از آن، راه حركتشان روشن بود كه چه كار ميكردند؛ اگر هم قاعده‌ى حكومت و دولت طبق ميل آنها چيده نشد و برايشان ممكن نشد، كشور را به آشوب بكشانند.    سخنان ديروز خامنه اي

در اين بيست سالي كه مير حسين موسوي  در حاشيه بود و مسئوليتي نداشت در مقابل منتقداني كه از عدم حضور وي با توجه به تجربه بالاي مديريتي و همچنين حمايتهاي فوق العاده امام كه ميتوانست حمايت مردم را نيز جلب كند ، از او انتقاد ميكردند كه چرا نمي آيد ، ما عقيده داشتيم كه آقاي خامنه اي  نميتواند با ايشان كنار بيايد و اين امر مسلمي بود كه آقاي موسوي نيز از آن بي خبر نبود  تا انتخابات سال گذشته  كه مشخص كرد، كابوسي بالاتر از رياست جمهوري موسوي براي آقاي خامنه اي متصور نيست  و سند اين گفته ميتواند سخنان  روز گذشته او باشد كه گفت هر دو طرف انتخاب شدن يا انتخاب نشدن موسوي فتنه است كه دشمن اينها را جلو انداخت كه اگر توانستند و انتخاب ميشدند كه دشمن، انقلاب و نظام را  از بين ميبرد و اگر انتخاب نميشدند كشور را به آشوب ميكشاندند. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.