۱۳۸۹/۱۱/۱۰

جنبشي كه در ايران آغاز شد و در جاهاي ديگر به پيروزي نزديك ميشود...

آنچه ما آغاز كرده ايم در تونس و مصر به سرانجام نزديك مي شود.
آنچه ما به نمايش گذاشته ايم در تونس و مصر به حقيقت مينشيند.
آنچه ما فرياد كرده ايم در تونس و مصر طنين انداخته است.
و
ما برخاستيم و آنها دويدند
ما فرياد كرديم و آنها مطالبه كردند
نكند ما راهبر شويم و آنها پيشي بگيرند.
فراموش نكنيم هر كه ابتدا آغاز كند برتري با اوست
پس به جايگاه خودمان برگرديم تا در جشن حق خواهي مان به همراه ديگران به شادي بنشينيم
روزي ديگر و زماني براي حضور در راه است
به پا خيزيد
كه ما ازهمه حركتهاي دنيا جلوتر بوده ايم و نبايد بنشينيم تا ديگران گوي پيروزي را به ياد ما، حماسه ما، حركت ما و حضور ما ولي با نام خود ثبت كنند .
به پا خيزيد
22 بهمن روز خلق حماسه اي ديگر
22 بهمن روز تجديد ديدارها
22 بهمن روز فرياد جنبش مردمي سبز ايران
وعده ديدار 22 بهمن 

۱ نظر:

  1. 22 بهمن 1389 روز به پا خواستن مردم ایران بر علیه نظام ولایت فقیه است. باشد که ما نیز در این روز با الهام از تونس و مصر به خیابانها بریزیم و تا برچیده شدن این نظام پوشالی در خیابانها بمانیم.

    پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.