۱۳۹۰/۳/۳

خداوندا زيباترين لحظه ها را نصيب مادرم كن- تقديم به مادران پارك لاله


خداوندا زيباترين لحظه ها را نصيب مادرم كن ، كه زيباترين لحظه هايش را به خاطر من از دست داده است. 
تقديم به مادران پارك لاله


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.