۱۳۸۹/۹/۲۷

در حاشيه حضور نيروي انتظامي در قطعه 257 بهشت زهرا بر مزار ندا در روز عاشورا

مقاله وارده
پرونده اي كه بسته شد ولي متهمين ادعا كننده بيگناهي آن هنوز در بيم و هراسند.

ديروز كه بعد از مراسم عاشورا به بهشت زهرا رفتيم براي تجديد ديدار و پيمان و يادبودي ديگر مثل هميشه، اولين چيزي كه به  چشم  آمد، مدعوين دعوت نشده به ظاهر بيگناه نيروي انتظامي بودند در قطعه 257 و از قضا بي فاصله در كنار خيابان مزار ندا ايستاده بودند.
براي چه آمده بودند و چرا؟ عقلاني دليلي نداشتند ولي .....
با خود گفتيم چه پرونده اي  است اين پرونده ي ما كه در دادگاه بي دادي اش اگر چه شاكي از خود گذشت تا شهادت رسوايي متهمين را بدهد، اگر چه  شاكي خود متهم و متهم گريخت به ظاهر فارغ بال، ولي گريزي با توهم و ترس كه ديگر حتي از حضور بي حضور شاكي،  از قبر بي نشان شاكي و هر چه كه به شاكي  ختم شود، مي هراسند پس اين پرونده تا زمان ادامه اين حول و هراسها و اين حضور هاي بي موقع و بي وقت، در زميني در بينهايت امنيت، تا ابد ابديت مفتوح خواهد ماند تا خود دليلي بر ادعاي راستين ما باشد.
(عكس مربوط به قبلا ميباشد)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.