۱۳۸۹/۹/۲۴

پوستر شهداي ظهر عاشوراي 88

 تصوير شش شهيد از نه شهيد عاشورا:
شهيدان سيد علي موسوي، شهرام فرجي ، امير ارشد تاج مير، مصطفي كريم بيگي ، شاهرخ رحماني، مهدي فرهادي راد، شبنم سهرابي ، محمد علي راسخي نيا و جهان بخت پازوكي۱ نظر:

 1. سبزولک:دیدی؟ریدی؟خوردی؟
  حتی ازخودشما"سبزولکی"هاهم چهارتاآدم جمع نشدبخندیم.
  باباخیلی بی غیرتین.
  باباخیلی بی خایه این
  خاک برسرتون.
  ماگفتیم شماهاامسال قیامت می کنین
  ماسران مملکت وبردیم ازتهران بیرون.اماهمه رودوسوته اوردیم.
  چون ریدین.

  پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.