۱۳۸۹/۱۱/۱۳

فراخوان جمعي از دانشجويان مشهد به تجمع در پارك ملت مشهد درروز 14 بهمن


جمعي از دانشجويان مشهددر اعتراض به ديكتاتوري آخوندي , به تجمع در پارك ملت مشهد در تاريخ 14 بهمن فراخوان داده اند 
متن كامل فراخوان به قرار زير است :
فراخوان به تجمع در 14 بهمن :
آيا قرار است ايران زمين براي هميشه در بند و دچار ظلمي مضاعف باشد، حال كه تونس و مصر به فسادو بيكاري و گراني اعتراض كردند و حق خود از ناحقان ستاندن ،پس ما كجاي اين گود آزاديخواهي بوده ايم و اكنون ببينيد ياران به كجا نشسته ايم ؟مگر ما بيكاري و فساد وگراني نداريم مگر حذف يارانه ها دمار از روزگار اين ملت در نياورد و مگر در يك كلام ما به ظلم اعتراض نداريم و به فرياد بر نخواسته ايم ؟
حاكميت فريب و دروغ با زمينه سازي کودتاگران از سال ها پيش و به طور مضاعف در ايام انتخابات و پس از آن هر روز براي سرپوش گذاشتن بر ناکامي هاي خود در اداره کشور سناريوي جديدي تدارک مي بيند،امروز با طرح حذف يارانه ها، فردا با اعدام ياران در بندمان و روز ديگر ....
ولي بازهم صداي فرياد اين مردم است كه ميگويند
”دريغا از ايران كه ويران شود”
ما جمعي از دانشجويان دانشگاههاي مشهد با الهام از تونس و مصر فرياد دادخواهي و اعتراضمان به ظلم موجود را سر ميدهيم و همگام با ديگر ياران دبستاني آزادي خواهمان در دانشگاه هاي سراسر كشور اعلام ميداريم كه دست در دست هم باهر دين و عقيده و گرايش سياسي به يكديگر ميپيونديم و درتاريخ 14بهمن 89 در پارك ملت مشهد جمع شده و اعتراضمان را به گوش مردم دنيا ميرسانيم
ما همان روز در هر كجا كه هستيم ساعت 8شب به ياد شبهاي پيروزي انقلاب به سرقت رفته 22بهمن 57 فرياد الله اكبر را هرچه رساتر سر مي دهيم
محل تجمع 14 بهمن: پارك ملت مشهد- ساعت 1500
جمعي از دانشجويان دانشگاههاي مشهد
بهمن 89

۱ نظر:

  1. اي مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست
    عرض خود مي‌بري و زحمت ما مي‌داري

    پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.