۱۳۹۰/۱/۲۶

وقتي فرهنگ تملق و چاپلوسي نهادينه ميشود.

يعني سخن بهتري نبودكه زير اين تصوير بنويسند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.