۱۳۹۰/۱/۲۹

خیابان در اشغال حکومت کودتاست اما...

هموطن در هر شرایطی ابزاری را که در اختیار داری جدی بگیر حتی اگر به نظر کم اهمیت بیایند! اسکناس نویسی، اطلاع رسانی روی قوطی کبریت، جا گذاشتن یک کاغذ نوشته روی صندلی اتوبوس...هموطن بردار هر چه دوست داری بنویس، ساکت ننشینیم آنگاه "ما پیروزیم"هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.