۱۳۹۰/۴/۱۶

فراخوان جنبش سبز مشهد جهت گرامیداشت 18 تیرهمين كه صدها نيروي پليس با تمامي اتوموبيلهايشان در دو طرف مسير راهپيمايي مستقر ميشوند. 
همين كه نيروهاي يگان ويژه در ساختمانهاي دولتي و هتل هما با تمامي امكانات مستقر شده و موتور سواران در كوچه هاي فرعي قرار ميگيرند. 
همين كه نيروهاي نوپو و واكنش سريع، سه راه راهنمايي را به تسخير خود در مي آورند. 
همين كه سراسر مسير راهپيمايي و تجمع، غرق در نيروهاي لباس شخصي با چهره هاي تابلويشان ميشود. 
همين كه سبزها در نقاط مختلف مي ايستند و هر يك، ديگري را ميبيند و ميداند كه براي چه آمده اند .
.....
اينها همه نشان از پيروزي ما دارد  هر چند كه آخر شب نفسي ميكشند و مي گويند خوب امروز هم بخير گذشت .

و اين بار خواهيم آمد تا باز هم نشان دهيم جنبش سبز زنده است و ما بيشماريم. 

وعده ما : شنبه 18 تير 1390 ساعت 18 ميدان دكتر علي شريعتي (تقي آباد ) تا سه راه راهنمايي و ميدان فلسطين(ملك آباد)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.