۱۳۹۰/۴/۲۹

صدور حکم انضباطی برای دو فعال دانشجویی دانشگاه خیام


محمد صادق تابعی و مهدی صالحی نکو از فعالان دانشجویی دانشگاه خیام با حکم انضباطی این دانشگاه، هرکدام به یک ترم تعلیق و همچنین توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدند.
سید محمد صادق تابعی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خیام و سردبیر نشریه ی این انجمن، و مهدی صالحی نکو، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خیام،به دلیل انتشار نشریه ی دانشجویی "دگر پذیری" انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خیام هرکدام به یک ترم تعلیق و توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده محکوم شدند.
این صدور حکم در حالی است که شماره ی قبلی این نشریه در اسفند ماه 89 چاپ و منتشر گردیده و تا کنون هیچ گونه تذکر کتبی و شفاهی به انجمن و مدیر مسئول نشریه مبنی بر بی مجوز بودن نشریه داده نشده است.

صحبتهای مهدی صالحی نکو در باره ی حکم تعلیقش در صفحه فیس بوک شخصی خود:


وقتی حکم یک ترم تعلیقم روبه دستم دادن،نمیخوام شعاربدم اماحس غروری بهم دست داد که قابل وصف نیست،ته دلمم حتی نلرزید آخه حس خوبیه،برای هدفی که بنظرت درست سعیتوبکنی حتی اگه بهش کامل نرسی،لااقل میتونی به نسل بعدت بگی درحدوسعت تلاشتوکردی وباوجدان راحت شب سرتوزمین بذاری،نه مثل بانیان تعلیقم،امااگه افرادی با تعلیق من به نوایی میرسن ویا سفره خانوادشون کمی بزرگتر میشه،اونم منو خوشحال میکنه،دردوحالت لمس این حسها،قشنگ بود وبهتره درسکوت لذت ببرمآخرین سنگرسکوتحق ماگرفتنی نیستآسمونشم بگیرین
این پرنده مردنی نیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.