۱۳۹۰/۶/۲۰

فراخوان راهپيمايي سه شنبه 22 شهريور در مشهد

تجمع و راهپيمايي مردم مشهد در اعتراض به وضعيت درياچه اروميه همگام با ديگر شهرهاي ايران 
سه شنبه 22 شهريور ساعت 5 بعدازظهر سه راه راهنمايي تا چهارراه راهنمايي


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.