۱۳۹۰/۶/۲۰

خواستارمعلم آزاده، از دموکراسی می گوید

جمعه عید است، عید آزادگی، آزادی معلم آزاده ای که 777 روز بدون مرخصی در بند بود وجمعه، بعد از نیمه شب از بند رها شد. در دیدارش تنی چند از معلمان جانباز و مبارز حضور داشتند و او با شهامت و اصرار، چون گذشته از دموکراسی به عنوان تنها راه رهایی نام می برد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.