۱۳۹۰/۱۲/۳

نه به انتخابات فرمایشی

نه به انتخابات فرمایشی
نمایندگان واقعی مردم ایران یا در زندانند و یا در حصر خانگی افتخار ایران
نماینده مردم مازندران آریا آرام نژاد

۱ نظر:

 1. راهکار ها برای جنبش سبز در انتخابات
  سلام
  شرکت نکردن در انتخابات و بودن در خانه یک ایده برای شهرهای بزرگ شاید
  قابل اجرا باشد
  ولی راه هایی برای جنبش سبز در مدت فرصت انتخاباتی که از هفته دیگر شروع
  میشود را از دست ندهیم. چه در تهران و چه در شهرستان ها و روستا ها امکان
  پیش برد طرح ها وجود دارد.اصلیترین زمان برای جنبش سبز فرصت تبلیغات
  انتخاباتی است،
  که هر حوزه انتخاباتی برای خودش میتواند تعریفی از انتخابات ریاست جمهوری
  در همان حوزه باشد.

  *. در هر روستا یا منطقه مشکل ها و دعواهای بین تیم رهبری و احمدی نژاد
  میتواند به عنوان اصلی ترین موضوع مطرح شود.
  *. سوال هایی که میتواند در جلسات سوال و پاسخ کاندیداها مطرح شود
  میتواند چالشی برای هر دوطرف باشد.
  *.و سؤال هایی که چالش بر انگیز هستند را میتوان به مشورت گذاشت ولی سوال
  هایی که به ذهن من میرسد را مینویسم.
  ۱. آیا اگر رهبر از شما بخواهد که سیستم انتخاباتی ریاست جمهوری را تبدیل
  به پارلمانی بکنید ، و دیگر انتخاب ریاست جمهوری نداشته باشیم، شما قبول
  میکنید؟

  ۲. چگونه از شمارش آراء در حوزه انتخاباتی مطمئن خواهید بود؟ اگر مشکلی
  پیش بیاید ، چه خواهید کرد؟ به کجا شکایات میکنید؟ نماینده ها با طرف
  مقابل که فقط نه، با وزارت کشور و استانداری ها چگونه برخورد میکنند؟ ما
  که طرفدار (فرض) شما هستیم، چگونه اعتراض کنیم؟ کجا جمع بشویم؟
  ۳. بودجه را از کجا قرار است بگیرید؟ برای این پل ( نمونه ) آقای
  احمدینژاد بودجه گذشته اند، ولی شما چه خواهید کرد؟ بودجه آن را از کجا
  خواهید گرفت؟
  ۴. از حقوق خود خمس خواهید داد؟ به کدام مرجع؟ چرا او را انتخاب کردید؟
  ۵. در منطقه ما فعلا مرکز مهم نظامی یا اقتصادی است، چگونه ما را در صورت
  حمله به آن حمایت خواهید کرد؟
  ۶. مشکل شما با طرف ( ها ) دیگر دقیقا در چیست؟

  ۷.مشکل زبان در منطقه ما را چگونه حال خواهید کرد؟ شما که اکنون به زبان
  لری، ترکی، کردی و غیر صحبت میکنید، چگونه میخواهید که ما صحبت نکنیم؟ (
  چون خود به خوبی میدانید که حتما این جلسات به زبان و گویش محلی انجام
  میشود )
  ۸.اختلاس بزرگ هم جزو سؤال ها باشد، که شما چه چیز را دلیل این اختلاس میدانید؟
  ۹.شما ایمیل دارید؟ یاهو یا جی میل ؟ facebook چطور؟ اگر بخواهیم با شما
  در تماس باشیم از طریق اینترنت میتوانیم؟ در مورد اینترانت ملی، و
  اینترنت چه فکر میکنید؟
  فقط فراموش نکنیم که مانند تهران و شهرای بزرگ، روستاها و شهرهای کوچک
  نیز، مسلم افرادی خواهند بود که در جلسات آماده سوال کردن باشند.
  امیدوارم قابل استفاده باشد

  پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.