۱۳۹۱/۳/۲۲

فردا روز ديدار مجدد جنبش سبز


فردا 22 خرداد ماه ساعت 6 بعدازظهر در ميادين اعلام شده منتظر حضور سبز و گرم هموطنان عزيز هستيم.

 ميدان 15 خرداد (ضد) - ميدان بسيج (برق) - ميدان دكتر شريعتي (تقي آباد) - ميدان احمد آباد - ميدان فلسطين - فلكه پارك (پارك ملت) - چهارراه بهار در سجاد شهر و ميدان طبرسي 

روز دوشنبه 22 خرداد ماه ساعت 6 بعدازظهر

هدف حضور جنيش سبز و نشان دادن پويايي و زنده بودن آن است لذا در صورت وجود خطر دستگيري، از هرگونه عملي كه موجب تحريك و تهييج نيروهاي مستقر در خيابانها شود، پرهيز مي كنيم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.