۱۳۹۰/۵/۳۱

كتاب سبز (11) - کتاب لحظه ی پرواز، جلد اول از مجموعه تاریخ شفاهی جنبش سبز - سولماز

“سولماز” یکی از سبزهای فعال کتابی با نام لحظه های پرواز منتشر كرده که در آن اطلاعات جامعی از دستگیر شدگان پس از انتخابات درج شده. در مقدمه این کتاب آمده است«این کتاب می توانست به تک تک فعالین جنبش سبز تقدیم شود ، یا به کسانی که درشرایط ناامن امروز ایران خطر همکاری با ما را به جان خریدند و خاطرات شان را با ما درمیان گذاشتند. شاید باید به دو عزیز بزرگواری تقدیم می شد که خودشان ادعای رهبری جنبش سبز را ندارند اما برای ما، فعالین جنبش سبز، حبل المتین آزادی خواهی بودند و هستند. یا می شد به پدر و مادرم تقدیم شود که هر روز بعد از کودتای سال ۸۸ را دراضطراب دستگیری ام گذراندند اما می خواهم این مجموعه را به عزیزی تقدیم کنم که به شرافت و بزرگی باورش دارم. بهمن. عزیزی که همواره معلم و راهنمایم بود و این روزهارا ان سوی دیوار های بلند اوین آزادگی می کند. »

اين كتاب 59 صفحه اي با حجم 3 مگابايت از لينك زير دانلود نماييد.
لينك دانلود:


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.