۱۳۹۱/۵/۱۲

دونفر از فعالين فرهنگي مشهد هنوز در زندان بسر ميبرند.كانون حمايت از جانباختگان و بازداشتي هاي ايران :
آقايان محمد توانا و ماشاءالله صفر نيا كه طي 9 ماه گذشته در يك جلسه فرهنگي در مشهد به همراه تعدادي از فرهنگيان مشهد دستگير شده بودند، هنوز در زندان وكيل آباد مشهد بسر ميبرند. براي هر دو نفر از اين فرهنگيان وثيقه 300 ميليون توماني جهت آزادي قرار تعيين كرده اند كه خانواده آنان نتوانسته اند چنين وثيقه هايي را براي آزادي عزيزانشان فراهم نمايند. اين نفرات در يك جسله بزرگداشت ادبي فردوسي دستگير شده بودند.

۱ نظر:

  1. مشهدی های بی وجود هیچ عرضه ایی ندارند.
    همه ی آنان ترسو و بزدلند.

    پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.