۱۳۸۸/۱۱/۲۹

مشاهدات يك شاهد عيني از راه پيمايي 22 بهمن تهران

- بر اساس مشاهدات به نظر ميرسد تعداد اتوبوسهاي منتهي به تهران از شهرستانها در شب 22 بهمن افزايش چشمگيري داشته است.
- حضور نيروهاي امنيتي از ابتداي صبح حتي قبل از طلوع آفتاب بسيار زياد ميباشد.
- دور تا دور ميدان آزادي به وسيله داربستی که با پوشش کیسه ای آبی رنگ پوشیده شده، احاطه شده است به طوري كه ورود به ميدان آزادي از طريق چند درب ميسر است و مسيرهاي ورود به ميدان را محدود و قابل كنترل كرده اند.
- ساعت 5/6 صبح اتوبوسهاي بين شهري در ميدان آزادي در حال پياده كردن افراد به داخل ميدان آزادي هستند كه عموما در دست اين افراد پرچم و پارچه نوشته ميباشد و به نظر ميرسد اين افراد از شهرستانها آمده باشند. در همان ساعت ورود دختراني كه از مدارس آمده اند مشاهده ميشود.
- در پارك حاشيه ميدان صادقيه حضور بسيار شديد نيروهاي لباس شخصي و بسيج خصوصا بسيج دانش آموزي كه عمدتا كم سن و سال و جوان هستند مشاهده ميشود از طرز برخورد و ظاهر انان برمي ايد كه براي برخورد و بر هم زدن تجمعات آمده اند . مسئول يك گروه به افراد تحت امرش ميگويد اگر موردي پيدا كرديد به عنوان حريف تمريني استفاده كنيد.
- در بين نيروهاي ضد شورش كه به صورت كامل تجهيزات ضد شورش شامل كلاه و لباس مخصوص و باتوم دارند افراد كم سن و سال ديده ميشوند كه به نظر ميرسد بسيجيان دانش آموز باشند.
- حضور بسيار شديد و فوق العاده نيروهاي انتظامي ، سپاهي ، بسيجي و لباس شخصي در سرتاسر مسيرها به شدت به چشم ميايد و در خيابان پشت پارك حاشيه ميدان صادقيه انواع و اقسام اتوموبيلهاي نيروي انتظامي پارك شده اند كه چون پشت بوته ها قرار گرفته اند ديده نميشوند.
- با اينكه ميدان و اطراف آن پر از نيروهاي ضد شورش است اتوبوسهاي پشت پارك مملو از نيرو است كه عمدتا در حال چرت زدن ميباشند.
- گردان هاي ضد شورش به نظر آرايش جديدي دارند و انواع اقسام سلاحها در دست دارند كه از آن جمله اسلحه كلاشينكف، شكاري، اسلحه با گلولهاي رنگي و اسلحه هاي پرتاب گاز اشك آور ديده ميشود.
- نيروي انتظامي به افرادي كه ايستاده اند دستور حركت و عدم تجمع را ميدهد كه جمعيت مرتبا از طرفي به طرف ديگر ميروند كه فرمانده لباس شخصي ها به افراد تحت امرش ميگويد بين جمعيت برويد و اجازه تجمع ندهيد و متفرق كنيد.
- در حين حركت آرام و ساكت جمعيت يك نفر كه به سادگي ميتوان فهميد كه لباس شخصي است شروع به دادن شعارهاي تند ميكند كه با واكنش شديد جمعيت روبرو ميشود و هيچكس شعار او را تكرار نمي كند.
- در حين حركت جمعيت تظاهر كنندگان دولتي ، يك دختر در جلوي تظاهر كنندگان روبروي روحاني جمعيت قهرمانانه مي ايستد دست خود را به علامت پيروزي به او نشان ميدهد، روحاني بي اعتنايي كرده و چيزي ميگويد و ميگذرد ،‌دختر نيز مصممتر همچنان با او حركت ميكند و انگشتان را به علامت پيروزي نشان ميدهد كه اين حركت او روحيه اي به جمعيت سبزي كه ايستاده اند ميدهد.
- جمعيت سبزي كه در ميدان صادقيه به اوج خود ميرسد توسط نيروي انتظامي پراكنده ميشوند و از سويي به سوي ديگر ميروند به طرف پارك ابتداي خيابان محمد علي جناح رانده ميشوند در آنجا ديده ميشود كه جمعيت بسيار زيادي از سبزها با پرچم ها و پلاكاردها و علامتهاي سبز در خيابان پشت پارك قرار دارند كه همگي با پارك آمده و شروع به شعار دادن ميكنند كه عمدتا شعارها يا حسين ميرسين و مرگ بر ديكتاتور ميباشد كه با حمله لباس شخصي ها مواجه ميشوند و به عقب رانده ميشوند.
- هلي كوپتر به روي جمعيت سبز در خيابان پشت پارك ميايد و جمعيت يكصدا با نشان دادن علامت پيروزي شعار ميدهند.
- در ميدان صادقيه بنز مشكي رنگي با شيشه هاي كاملا دودي كه داخل آن به هيچ وجه ديده نميشود پارك شده و متعلق به نيروهاي امنيتي است . آنها يك نفر را دستگير كرده و به سرعت هر چه تمامتر در صندوق عقب ماشين مي اندازند و درب آن را ميبندند. چند لحظه بعد يك نفر ديگر را دستگير ميكنند و همه انتظار دارند كه در داخل ماشين كه شيشه دودي دارد بيندازند ولي با كمال تعجب صندوق عقب را باز ميكنند و او را هم داخل صندوق عقب مي اندازند.
- در خيابان هاي فرعي اطراف ميدان صادقيه حضور چشمگير لباس شخصي ها ديده ميشود كه به نظر ميرسد وظيفه آنان دستگيري افرادي است كه به كوچه هاي فرعي فرار ميكنند.
- در ميدان صادقيه بدليل اينكه سبزها شعارهاي بلند گوي دولتي را به صورت متفاوت تكرار ميكردند ، بلندگوي دولتي دو بار در دو زمان متفاوت مرگ بر ديكتاتور سر داد كه موجب تشويق شديد گروه سبز قرار گرفت.
- با اينكه به لباس شخصي ها به اندازه كافي باتوم و ابزار سركوب داده شده بود ولي بعضي ها وسائل جالبي داشتند مانند شلنگ آب و از چوب هاي پرچم نيز به صورت دو منظوره استفاده ميكردند براي تكان دادن پرچمها و كتك زدن مردم.
- در ميدان فلسطين و اطراف آن كليه نيروهاي امنيتي و ضد شورش متعلق به سپاه پاسداران بود به صورتي كه كليه اتوموبيلهاي مستقر پلاك سپاه را داشتند.
- ساعاتي بعد حركت آژيركشان اتوموبيلهاي پر از نيروهاي ضد شورش در مكان هاي مختلف نشان دهنده تحركات سبزها در نقاط مختلف بود.
- با توجه به تعداد بسيار زياد نيروهاي امنيتي تهيه فيلم و عكس تقريبا غيرممكن بود و حتي در طبقات مختلف و پشت بام ساختمانهاي اطراف نيز مملو از نيروهاي امنيتي بود امكان تهيه عكس و فيلم را از پشت بامها نيز منتفي شده بود. البته تصوير برداري به صورت كلوز آپ از صورت سبزها توسط لباس شخصيها به صورت مكرر صورت ميگرفت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.