۱۳۸۹/۱/۲۵

مهندس موسوی رتبه اول - کار تمام نشده تا آخر ما هستیم

بالاخره مهندس موسوی رتبه اول تاثیرگذارترین شخصیت در نظرسنجی مجله تایم کسب کرد ولی این هنوز پایان راه نیست . دوستان سبز بایستی هنوز هم دررای گیری شرکت کرد و دیگران را به رای دادن تشویق کرد. ما بایستی ثابت کنیم که بیشماریم. بایستی نصاب را به عدد دست نایافتنی یک میلیون برسانیم و در تاریخ ثبت کنیم که ما هستیم و بیشماریم و میمانیم.
برای رای دادن اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده آمار اینجا را کلیک کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.