۱۳۸۹/۱/۱۸

نابود باد استبداد - ننگ یا رنگ

روی دیواری درمنطقه ای پرتردد، دوست سبزی روی رنگ آمیزی شعارهای سبز قبلی با ماژیک ضخیم نوشته بود: (( نابود باد استبداد)) ، که از بعد از چند روز روی استبداد آن سیاه کردند و ما با خودمان گفتیم که چرا همه شعار را پاک نکردند شاید قبول دارند که استبداد هستند. ولی گفتیم نه، چه کسی این را قبول می کند و اشتباه از ماست. چند روز بعد دوباره دوست سبزمان کلمه استبداد را نوشت. و دوباره با کمال تعجب دیدم که باز هم فقط کلمه استبداد آن پاک شده است . یعنی حتما قبول دارند که مستبد هستندبرای بزرگتر دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.