۱۳۸۹/۲/۱۲

اعتصاب غذاي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در همبستگي با كارگران

بنابر خبردريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر , مزدوران دولت کودتا در دانشگاه فردوسي مشهد درترس و وحشت از هرگونه حركت اعتراضي در اين دانشگاه با چيدن مزدوران و چك كارت ورود دانشجويان به شدت ورود و خروج دانشجويان را كنترل ميكنند, روز شنبه 11 ارديبهشت دانشجويان اين دانشگاه طبق بيانيه هاي قبلي كه در اين زمينه منتشر كرده بودند در حمايت و همبستگي با كارگران اعتصاب كرده و از گرفتن غذا در سلف دانشگاه خودداري نمودند .
همچنين دانشجويان به مدت دو ساعت از حضور در كلاسها خودداري كرده و باعث كنسل شدن كلاسها شدند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.