۱۳۸۹/۱۲/۸

تشكر از تمامي همراهان سبز كه به فراخوان جنبش سبز مشهد به مناسبت راهپيمايي يك اسفند پاسخ دادند


در روز اول اسفندماه  همزمان با فراخوان راهپيمايي جنبش سبز، در مشهد جو شديد امنيتي در نقاط مختلف حاكم شد كه اين در دو مسير از پيش تعيين شده بسيار سنگينتر به چشم مي آمد. در سه راه راهنمايي  و  كوچه هاي فرعي خيابان راهنمايي مملو از نيروهاي انتظامي، اطلاعات و لباس شخصيها بود. در ميدان بسيج (فلكه برق) نيروهاي انتظامي و لباس شخصي متشكل از اطلاعات و بسيج دور تا دور ميدان را به اشغال خود درآورده  و جالب توجه پارك اتوموبيلهاي زياد و متفاوت اعم از نظامي و اتوموبيلهاي با برچسب اداري و اتوموبيلهاي شخصي  كه سرنشينهاي اين اتوموبيلها  نيروهاي نظامي و لباس شخصي بودند. اين نيروها در طول مسير تا ميدان بيت المقدس پراكنده شده بودند ولي  با وجود اين جو امنيتي شديد ، گلوله هاي سبز به وضوح خودنمايي ميكردند مانند  سبزهايي كه  در اطراف ميدان و ابتداي خيابان بهار ايستاده بودند و آن تعدادي كه در مسير راهپيمايي حركت  كردند.... 
جنبش سبز مشهد  از تمام همراهان سبز كه در مسير مشخص شده راهپيمايي اول اسفند ماه با در نظر گرفتن تمام شرايط امنيتي  ايجاد شده حضور يافتند، تقدير و تشكر ميكند. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.