۱۳۸۹/۱۲/۱

پيشواز جنبش سبز مشهد از راهپيمايي امروز

جنبش سبز مشهد به پيشواز هموطنان سبز مشهدي آمد.
گلوله هاي رنگي جنبش سبز در مسير اعلام شده راهپيمايي امروز مشهد - ميدان بسيج(فلكه برق) تا ميدان بيت المقدس(فلكه آب)

درضمن سانديس خورهايي كه تصاوير زير را معجزه فتوشاپ مينامند سري به مسير راهپيمايي بزنند .
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.