۱۳۸۹/۱۱/۲۷

گزارشي از تجمع لباس شخصي ها و نيروهاي اطلاعات به اسم امت حزب الله در مشهد

تجمع با اصطلاح خودجوش امت حزب الله بر عليه فتنه گران كه قرار بود در ساعت 5 بعدازظهر در سه راه راهنمايي كه محل تجمع سبزها در 25 بهمن اعلام شده بود، صورت بگيرد. سه راه راهنمايي همانند روزها و شبهاي گذشته نيمه بسته و چراغهاي راهنمايي به صورت چشمك زن بودند كه هيچ اتوموبيلي توقف نداشته باشد. حجم نيروهاي امنيتي چندين برابر شبهاي گذشته بود به شكلي كه نيروهاي انتظامي و يگان ويژه به صورت رسمي در دور تا دور سه راه ، روي پل هوايي و خيابان راهنمايي و تمام كوچه هاي  فرعي به صورت كامل ديده ميشد. نيروهاي لباس شخصي يا همان نيروهاي اطلاعات و سپاه تمام منطقه را به محاصره خود در آورده بودند. مراسم از بعد از تاريك شدن هوا حدود 5 و نيم بعدازظهر آغاز شد. جمعيت را بر اساس مساحتي كه در آن قرار گرفته بود  (مربعي به ضلع ده متر) با تراكم نسبي آن حدود 500 نفر ميتوان تخمين زد. البته اگر نيروهاي اطلاعات و انتظامي را حذف كنيم چيزي از امت حزب الله در آنجا باقي نمي ماند. آنچه بيش از حد به چشم مي آمد عبور بي تفاوت و بسيار زياد عابران د از كنار اين حلقه بود كه عمدتا زير لب چيزي را زمزمه ميكردند.  از تجمع شان جالبتر قيافه هاي اطلاعاتي ها بود كه سعي كرده بودند با لباس پوشيدنهاي متفاوت شكل مردم شوند كه با حركاتشان خود را لو ميدادند. مثلا فردي كه دوربين به دست داشت به سمت صاحب  مغازه رفت و گفت كه ميتوانيد مغازه را باز كنيد . بعد از شعاردادنهاي زياد نوبت سخنراني رسيد كه در همين حين ناگهان جمعيت به طرفي هجوم برد و تمام سخنراني به هم ريخت  كه معلوم شد يكي از سبزهاي بسيار شجاع فرياد مرگ بر خامنه اي را سر داده است كه با هجوم جمعيت فرار كرد كه خوشبختانه نتوانستند او را بگيرند . 
با وجود جو بسيار امنيتي و خطرناك ولي تحركات سبزها  در كوچه هاي فرعي ديده ميشد  كه هر از گاهي نيروهاي اطلاعاتي به كوچه ها هجوم ميبردند. 
در نهايت جمعيت كذايي كه صد  البته خودجوش بوند و بدون نياز مجوز با حمايت صدها تن از نيروهاي گارد و انتظامي به حركت خود تا تقاطع سلمان فارسي ادامه دادند ، يك ستاره  چوبي داوود را كه دور آن پارچه پيچيده شده بود، آتش دادند و ضمن تشكر از حمايت نيروي انتظامي و صدا و سيما محل را ترك كردند.
از موارد جالب توجه  شعار "حزب الله مي ميرد ميكشد  ذلت نمي پذيرد"  كه تلويحا  به نوعي اعتراف به شمار ميرود كه در اين فيلم ميتوان ديد. 
وجود پرچم حزب الله لبنان به عنوان نماد امت حزب الله نيز از موارد جالب ديگر بود. ۱ نظر:

  1. داداش من خودم توی تجمع بودم نصف گزارشتون دروغه .

    پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.