۱۳۸۹/۷/۸

چفيه همان پارچه همه كاره ي بسيجي دوران جنگ تا ابزار دست دولت كودتايي


چفيه همان پراستفاده ترين پارچه ي در جنگ براي بسيجي آن دوران

* حوله ی حمام بود !
* سفره ی غذا
* تو کارهای سنگین دور کمر بسته میشد!
* موقع گرد و غبار و بادهای تند دور سر و صورت پوشیده میبستند
* به عنوان بقچه و ساک دستی
* تو گرما خیس میکردند و جلو صورت میگرفتند و در خلاف جهت باد می ایستادند اونوقت میشد کولر !
* وقتی خیس میشد برای نجات گرما زده غوغا بود!
* تور ماهیگیری در اوقات فراغت !
* وقتی تمیز بود به عنوان صافی شربت هم استفاده میشد !
* برای بستن زخم مجروحین بهترین باند و شریان بند بود
* موقع تک شیمیایی در نبود ماسک ضد گاز بهترین وسیله چفیه ی خیس بود!
* موقع نماز نقش عبا را داشت
* گاهی جای عمامه استفاده میشد!
* گاهی هم جای سجاده نماز
* در هوای سرد برای جلوگیری از سینوزیت مفید بود!
* تو روضه ها و عزاداری ها هم دستمال اشک میشد
* در دسترس ترین کفن برای پیکر قطعه قطعه شده شهدا
* برای پوشیدن چهره ی نمازشب خون ها هم مفید بود
* دور کننده ی حشرات سمج و موذی!
* دستمال مرطوب برای پیشونی افراد تب دار
* عرقگیر
* دستگیره برای برداشتن ظرف غذای داغ !
براي بزرگتر ديده شدن عكسها روي آنها كليك كنيد.
....سردار شهيد حميد باكري 
و حال ببينيد چه بلايي بر سر چفيه آوردند
 اينم كوروش بسيجيهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.