۱۳۸۹/۷/۵

ترانه شناسي ندا - معرفي و متن آهنگ و لينك دانلود ترانه هايي كه براي ندا ساخته شده اندمجموعه ترانه های سبز كه براي ندا ساخته شده است: ترانه های سبز (19) - - جوان ایرانی
ترانه های سبز (20) - نترسیدکامیار
 ترانه های سبز (25) - ایران سبز


ترانه سبز (78)-یاد یاران(سبز یعنی استقامت تا بهار)
ترانه سبز (84) سبز بودن چه جرم سنگینیست  شعر خوانی محمدرضا عالی پیام
ترانه سبز (85) - در سرتاسر خط... - گروه لینکین پارک

ترانه سبز (123) -  روزگار سخت 

ترانه سبز (131) -  دکلمه نامه و صدای قرن ما 


ترانه سبز (134) -  فریاد 


ترانه سبز (135) -  ندا (گروه ایرتوکسیک) 


ترانه سبز (140) – آوازهای روزانه- 25 ترانه سبز 


ترانه سبز (144) - خشم كوچه - کارگاه هنر انترناسیونال. 

ترانه سبز (146) - من ندا هستم - مامك خادم
 ترانه سبز (147) - او ندا بود (گذشته ات را فراموش نكن) 

ترانه سبز (148) - وطن پرست - منتقدين 


ترانه سبز (154) - ايران آزاد (بهرنگ ميري) 


ترانه سبز (155) - وصيت نامه (افرا - خشايار) 


ترانه سبز (156) - آمار (هاتف) 


ترانه سبز (158)- با من بايست (بان جووي و اندي) 


ترانه سبز (168) - براي همه نداهاي ايران - فرامرز اصلاني
ترانه سبز (169) - برادر بسيجي - سندي

ترانه سبز (170) - ما پيروز ميشويم - جوآن بائز

ترانه سبز (172) - قناري حصاري - فريد صلواتي

ترانه سبز (176) - ما پيروز خواهيم شد

ترانه سبز (178) - خداحافظ گل سوري (به ياد ندا) فرهاد دريا

ترانه سبز (179) - ما هستيم

ترانه سبز (180) - سنگ قبر

ترانه سبز (182) - ندا نماد جنبش سبز

ترانه سبز (183) - براي مردمم بمير

ترانه سبز (186) - خدا با ماست - سوگند


ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.