۱۳۸۹/۶/۲۰

رهبر من مشايي است،شما چه طور

وقتي رهبر يك جامعه مي تواند يك فرد را با تمام ايرادات و اشكالات واضح و مخالفت ها از صندوق راي بيرون بكشد و همه جوره او را حمايت نمايد و بر روي تمامي كار هاي اشتباه و زشت او سر پوش بگذارد معلوم مي شود كه اين رهبر آدم بزرگ و قدرتمند است.حالا اگر در اين شرايط شخص كوچك و پيش پا افتاده اي بيايد و بتواند در مقابل چنين رهبري بايستد پس او لايق رهبريست چه برسد به رياست جمهوري دور بعدي. پس جناب رحيم مشائي نامزد رياست جمهوري دون شان و اجل شماست.

۱ نظر:

  1. از لحن اين مطلب كاملا معلومه كه طنزه و قصد كنايه به مشايي را دارد.

    پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.