۱۳۹۰/۵/۱۹

دو هفته بي خبري از محمد توانا - جانباز دلاور محمد توانا را آزاد كنيد.

دو هفته بي خبري از محمد توانا - جانباز دلاور محمد توانا را آزاد كنيد.
۱ نظر:

  1. 15روز بی خبری از بازداشت شده ها:


    http://modafe.com/NewsDetail.aspx?Id=712

    پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.