۱۳۸۹/۷/۱۴

این پسران در لباس دختران بیشتر شبیه چه کسانی هستند؟

سه عکس اول را ببینید. اینها تصاویر پسرانی هستند که در تمسخر دختران و زنان پیشگام جنبش سبز، در مانور امنیت! اخیر نیروی انتظامی، با لباس و آرایش زنانه و در پوششی موهن به خیابان آمده اند. این سه تصویر را خوب ببینید و آنها را به خاطر بسپارید. بعد می رویم سراغ تصاویر بعدی و یک مقایسه ساده انجام می دهیم.


پوشش هر انسان جزو آزادی های فردی اوست و هیچ کس را نباید به خاطر نوع پوششی که اختیار می کند، برخود و یا حتی تمسخر کرد. اما می خواهیم یک مقایسه بسیار ساده انجام دهیم.
شش تصویر بعدی مربوط به زنان شجاعی هستند که در زیر همه سرکوب ها به خیابان آمدند و خواسته های به حق خود را بیان کردند. از دید حاکمیت، اینها زنان بد جامعه ما هستند و باید به خاطر زن بودنشان و پوششان و همه چیزشان تمسخر و تحقیر شوند. نمونه ای از این تمسخر را در تصاویر اولیه دیدیم.

یکبار دیگر به یکی از تصاویر تمسخر زنان مبارز و آگاه جنبش سبز نگاه کنید
آیا این تصاویر برایتان آشنا نیستند؟
سه تصویر نهایی را ببینید. از دید حکومت، اینها زنان خوب جامعه ما هستند. چون اینها تصاویری از فرشته رحمت و مهرورزی را در دست گرفته اند. همه این تصاویر مربوط به خبرگزاری های رسمی حکومت هستند.
 منبع : دانشجويان موج سبز

۱ نظر:

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.