۱۳۸۹/۷/۲۰

نصب برچسب و پلاكارد ميدان شهيدغنيان در مشهد

قبلا در سالگرد شهيد الله اكبر شهيد مصطفي غنيان سبزهاي مشهدي ميدان احمداباد مشهد را به نام اين شهيد تغيير دادند.
كه در لينك زير منتشر شد.


تغییر نام میدان احمد آباد به میدان شهید غنیان توسط سبزهای مشهد


متاسفانه بعد از خبر فوق عوامل شهرداري مشهد تمام ديوار نويسي ها پاك كردند. 
ولي سيزهاي مشهد برچسب هاي نام اين ميدان را در اطراف ميدان نصب كردند. ۱ نظر:

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.