۱۳۸۹/۷/۱۷

بازي زهد و ساده زيستي در بيت رهبري

 ما مانده ايم سادگي گليمها را باور كنيم يا پرده هاي بزرگ چاپ شده كه در هر ديدار عوض ميشود.تازه طرف مقابل هم كه يك پرده ديگه اي نصب ميشه
بقيه عكسها رو هم اگر دوست دارين خودتون ببينيد در سايت خامنه اي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.