۱۳۸۹/۷/۲۹

سه تصوير از برچسب زني بر روي عكس خامنه اي روي تابلوي پايگاه بسيج

برچسب زني خطاب به خامنه اي  در روي عكس ايشان بر روي تابلوي پايگاه بسيج مسجد جفايي در خيابان اصلي، چند قدمي حرم امام رضا (ع) در مشهد


جالب اين است كه در اين حركت گسترده برچسب، بسياري از برچسبها در كمتر از 12 ساعت تخريب شدند ولي اين برچسب نسبتا سالم مانده است. 

۱ نظر:

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.