۱۳۸۹/۷/۲۸

تصوير يكي از اهالي قم كه به ديدار آقايشان آمده است.

قبل از ديدن اين عكس ما نميدانستيم اين فرد خدوم و بسيار هميشه در صحنه هاي مهم اهل قم هستند و مجبور هستند هر روز كاري از قم به تهران بيايند و مسئوليت بي مسئوليتي خود را انجام دهند.

خدا را شكر كه سفر اين آقا اين بار به قم بود  وگرنه اين خدمتگزار صديق مجبور بود براي شركت در چنين مراسم مهمي دوباره به تهران بيايد و خدا ميداند كه چند نفر ديگر از استقبال كنندگان مثل اين آقا هستند.

۲ نظر:

  1. ایشون چون نماینده شهر قم هستند توجیه پذیر است و نظر شما خارج از انصاف است

    پاسخحذف
  2. دو نفر ادم بی شرف در کنار هم

    پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.