۱۳۸۹/۷/۱۸

پنجمين و آخرين نامه ي اسير سرافراز محمد نوري زاد در مشهد توزيع شد.

اين هم عكسهاش - براي بزرگتر ديده شدن تصاوير روي آنها كليك كنيد.

۱ نظر:

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.