۱۳۸۹/۴/۱۶

فراخوان جنبش سبز مشهد جهت گرامیداشت 18 تیر


از زمانی که چشم گشودیم با تاریخ آشنا شدیم .
در ابتدایی ترین لحظات حیات در گوشمان، ندای تاریخ سرداده می شود تا از زمان چشم گشودنمان بدانیم که از دنباله کدام تاریخ هستیم و باید به دنبال کدام مقصد تاریخمان برویم.
پس ما این ندا را همیشه در جان می سپاریم.
که از ادامه تاریخ محمدیم (ص)
و با تاریخ علی(ع) در مظلومیت او، پیوند داریم.
از تاریخ حسن(ع) صبر را فرا گرفته ایم
و از تاریخ حسین(ع) ، فریاد اعتراض را
و ...
و اکنون به دنبال انتظار تاریخی مان هستیم تا تمام نبودنهایمان و خالی بودن جای مان، در تاریخ گذشته را پر کنیم و در مسیر تاریخی زندگی مان، نشان دهیم که دیگر قصد نداریم بگذاریم تا دفتر تاریخ، تکرار مکررات کند و ما خاموش، شاهد این لحظات باشیم و اکنون ما در مذهب انتظار، در گذرگاه تاریخ ایستاده ایم.
ولی اینبار منتظر و معترضیم، منتظرتغییر، منتظر آمدن کسی که تازه و حادثه تازه دارد و معترضیم به وضعی که در آن هستیم و قصد نداریم تا دوباره مثل تمام سالهای انتظار گذشته مان بگذاریم، تاریخ روزهای خود را به تکرار بگذارد و تاریخ ما عبرت انگیز آیندگان شود.
زمان در گذر است و صفحات جدیدی در تاریخ نسل ما گشوده است که می توانیم و تصمیم داریم که خود صحنه پرداز و و خاطره ماندگار این صفحه از تاریخ خود شویم. و در روز 18 تیر به اعتراض برمی خیزیم تا 18 تیری در 18 تیرمان دوباره و دوباره تکرار نشود.
پس یاران و همراهان همیشگی
بیایید تا در حضوری سبز، بیشمار بودنمان را به نمایش بگذاریم
و با سکوت، فریاد اعتراضمان را به گوش همگان برسانیم
و در این حضور و سکوت تجدید پیمانی دوباره با تمام کسانی که بودند، هستند و به ما خواهند پیوست را انجام دهیم.
وعده دیدارمان پنج شنبه 17 تیرماه ساعت 7 بعدازظهر در خیابان دانشگاه، حدفاصل چهارراه دکتری تا میدان سعدی
منتظر دیدارتان هستیم.

۲ نظر:

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.