۱۳۸۹/۴/۱۳

ما سیاه نشدیم ولی آن ها سبز شدند.

اینجا را چندین بار با سبز نوشتیم و آنها هر بار سیاه کردند. متاسفانه از آن چندین بار نوشتن عکسی نداریم. و در نهایت ما که سیاه نشدیم و آنها سبز سبز شدند. 
و رنگ سبزشان را نگاه داشتند تا هر جای دیگر را نیز سبز کنند. 


و دوباره که هم نوشتیم با همان رنگ سبز ، نوشته های ما را سبز کردند. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.