۱۳۸۹/۴/۲۹

ترانه سبز (84) - هر روز یک ترانه سبز - سبز بودن چه جرم سنگینیست

شعر خوانی جنبش سبز توسط محمد رضا عالی مقام 


متن شعر :

در پسین روزهای فصل بهار                               برگ ها در هجوم پاییزند 
زرد ها روی شاخه میمانند                                 سبز ها روی خاک میریزند 
جای عطر اقاقی و یاس                                     بوی خون در فضای این شهر است 
گویی احساس سربلندی و اوج                            با تمام درخت ها قهر است 
از کف سنگ فرش هر کوچه                             خون ناحق لاله راشستند 
غافل از اینکه در تمامی شهر                            سرو ها جای لاله ها رستند 
شب به شب روی شاخه هر سرو                        قمری و چلچله هم آواز است 
بانگ الله اکبر از هر سو                                   نغمه ساز است و نغمه پرداز است 
هر دهانی که بوی گل میداد                                دوختندش به نوک سوزن ها 
بوی گل شد خمار و جاری گشت                          از دوچشم خمار سوسن ها 
ناله ی پر شرار مرغ سحر                                معنی اش ارتداد و بی دینیست
در زمستان زوق و اندیشه                                سبز بودن چه جرم سنگینیست
ساقه هایی که سبز تر بودند                              سرخ گشته به خاک قلتیدند 
باقی ساقه ها از این ماتم                                 برگ های سیاه پوشیدند 
نخل را کنده بید می کارند                                  بید مجنون کجا ثمر بدهد 
ای که بر روی ماه چنگ زدی                            باش تا صبح دولتت بدمد لینک دانلود :

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.