۱۳۸۹/۴/۲۹

ترانه سبز (83) - هر روز یک ترانه سبز - سرود شب

سرود شب که توسط گروه 127 اجرا شده است . 

متن ترانه :

صدای سکوتی که برخاست/مهیب تر از هزار فریاد

نوشت رو قلب سیاهی/که نمی بریم ز یاد

رنگ سرخی که به خاک ریخت/نمی شه پاک با تزویر

که بال و پر اندیشه /نمی شه بسته با زنجیر

 

.................................................................

مهمونی هایی که تو خونه بود/آوردیم ما به خیابان

که خانه ای داریم ما/به وسعت زمین ایران

که تا دست به دست برقصیم/به کوبیم پای کوبان آواز

که شعر سبز آزادی /خوش آهنگ هست به هر سازی

.................................................................

آی آدمایی که در خوابین/زدین خودتون رو به خواب

وقتش اومده که بیدار شین/بزنین به صورتاتون آب،دست

شکاف سقف قصر تاریخ/در اون تابیده تا آفتاب

که این فقط یک اسرار است/که افتاده اون نقابی

اونکه صبح تو صف نان بود/شب می آد به پشت بام

می گه اگه کسی آن بالا هست مال همس/این است ختم کلاملینک دانلود :

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.