۱۳۸۹/۴/۲۶

سخنی با آقای قرائتی

فراموش کرده اید که شما نگذاشتید الله اکبر گویان در قیامت  پاسخگو باشند در همین دنیا جواب آنها را با گلوله دادید.   

شهید الله اکبر مهندس شهید مصطفی غنیان 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.