۱۳۸۹/۴/۲۵

یک گزارش کار از جنبش سبز مشهد

چند روزی بود که سرمان شلوغ بود و ما در حال برنامه ریزی برای 18 تیر بودیم ،یعنی از 10 تیر به بعد ، ابتدا باید مسیرها را مشخص می کردیم و از طرح و برنامه می گفتیم و می نوشتیم ،لذا تصمیم گرفتیم پیش نویس ابتدایی با پیشنهادهای خودمان را ابتدا مطرح کنیم تا بعد فراخوان نهایی را آماده نماییم . پیش نویس را نوشتیم و با توچه به مکانهای حساس و حساسیتهایی که تا بحال به چشم خود بارها و بارها آنرا دیده و تجربه کرده بودیم ،تصمیم گرفتیم یکی از پیشنهادها ،خیابان دانشگاه باشد و ....

بعد از اعلان پیش نویس ،فراخوان اصلی را  آماده کردیم و آنرا اعلام نمودیم ،سپس در روز مقرر خودمان ،در تمام مکان های مشخص شده و حتی مکانهای احتمالی ، حضور به هم رساندیم . البته از چند ساعت قبل آنجا بودیم ، همه چیز را از نزدیک دیدیم ،لباس شخصیها ، نیروهای انتظامی ، گارد ویژه و غیره و حتی مکانهایی که آنها مستقر شده بودند ، بعد از اتمام ساعت مشخص شده به زیارت مزار شهدای سبز رفتیم تا همزمان با شرکت و همراهی در این جنبش بزرگ ،ادای احترام و تجدید پیمانی هم با یاران سفر کرده بنمائیم ،پس روزهای خوب و خوش و پرهیجان خود را سپری می کردیم و در اصل همراه با سبز بودن خود و سبز ماندنمان در تمامی این روزهایی که گذشت ما با جنبش سبز زندگی کردیم ، و در این لحظه ما به خود می بالیم که ما پیروزیم ،چون هنوز هم ایستاده ایم و پای در رکاب داریم . 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.