۱۳۸۹/۵/۸

34 روز تا روز قدس بیشتر نمانده است .

بیش از 34 روز دیگر تا روز قدس نمانده است و فرصتی است برای قدرتنمایی جنبش سبز تا نشان دهد که جنبش زنده و بالنده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.