۱۳۸۹/۴/۱۵

ترانه های سبز (71) - هر روز یک ترانه ی سبز - صد سال دیگه
ترانه ای جدید از هنرمند راستین و قهرمان آریای دلاورمان

متن ترانه:

صد سال ديگه، ما زنده نيستيم

دنيا چه شکلی، دنيا چه رنگه

يا صلح شادی، يا غرق نفرت

يا غرق خون، يا غرق جنگ

خودکامه ها باز، برای دنيا تصميم ميگيرند، به جای مردم

بازم بچه ها توی يافرا گشنه ميميرند تو قحط گندم

هنوزم با پول سنجيده ميشن آرزوها و قلب آدمها

هنوزم زير پوتين قدرت له ميشه رويا، يلرزه دنيا

صد سال ديگه، ما زنده نيستيم

تا زنده هستيم، ﺑﺎيد بايستيم

صد سال ديگه، فرصت نداريم

ﺑﺎيد قدم تو، ميدون بزاريم

صد سال ديگه هنوز کسی هست که توی خلوت، رويا ببافه

هنوزم خورشيد داره ميسوزه هنوزم آسمون، آبی و صافه

بگو ببينم صد سال ديگه، درخت سبزی توی دنيا مونده

يا جنگلها رو دونه به دونه، بريت خشم آدم سوزونده

خودکامه ها باز، برای دنيا تصميم ميگيرند، به جای مردم

بازم بچه ها توی يافرا گشنه ميميرند تو قحط گندم

هنوزم با پول سنجيده ميشن آرزوها و قلب آدمها

هنوزم زير پوتين قدرت له ميشه رويا، يلرزه دنيا

صد سال ديگه، ما زنده نيستيم

تا زنده هستيم، ﺑﺎيد بايستيم

صد سال ديگه، فرصت نداريم

ﺑﺎيد قدم تو، ميدون بزاريم

۱ نظر:

  1. به اميد ازادي ايران و وطنمون

    پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.