۱۳۹۰/۳/۲۶

پنج شنبه 26 خرداد روز تجديد عهد و پيمان با شهداي سبز، مشهد صحن قدس ساعت 18 مزار شهيد مهندس مصطفي غنيانشورای هماهنگی راه سبز اميد با سپاسگزاری از حضور مردم در راهپيمايی سکوت ۲۲ خرداد ، برنامه های ديگر اين شورا را در بزرگداشت دومين سالگرد تولد جنبش سبز و گرامی داشت ياد و خاطره شهدای سبز خرداد اعلام کرد که طبق برنامه اين شورا از حاميان جنبش سبز درخواست کرده است برای بزرگداشت شهدای جنبش سبز، پنجشنبه «  ۲۶ خرداد » به ياد همه شهدای جنبش بر سر مزار تک تک شهدا حاضر شوند.
در اين بيانيه آمده است : در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد به ياد همة شهدای جنبش، از ندا تا هاله و از سهراب تا هدی، و نيز به ياد شهدای بزرگوار انقلاب و جنگ تحميلی، به احترام آن پيشتازان بر مزارشان حضور خواهيم يافت. اطمينان داريم تا زمانی که در راه بزرگداشت مقام و کرامت انسانی، آزادی و عدالت گام بر ميداريم، ياری خداوند مهربان توشة راهمان خواهد بود و پيروزی از آن ماست.
در مشهد همگي بر مزار شهيد الله اكبر مهندس مصطفي غنيان همراه با خانواده بزرگوار اين شهيد ساعت 6 بعدازظهر گرد خواهيم آمد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.