۱۳۹۰/۳/۱۶

فيلمهاي تحصن ديشب دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد

۱ نظر:

 1. امروز : ساعت پنج مقابل دفتر سازمان ملل؛ مراسم هفتم هاله سحابی
  همراه شو عزیز
  بیایید این بار و فقط ا ینبار نگذاریم خون هاله
  پایمالد شود

  بیایید انبار بیاد سهراب بیاییم بیاد ندا بیاییم بیاد محمد مختاری.......بیاد صانع ........ و بیاد صد ها شهید جنبش سبز بیایید این بار
  حماسه ای دوباره خلق کنیم بیایید تا دوباره به سرزمین مادریمان ایران افتخار کنیم
  وعده ما مقابل دفتر سازمان ملل
  با تشکر : گروه خبری جرس نیوز
  JARASNEWS-GREEN29.BLOGSPOT.COM

  JARASNEWS-GREEN30.BLOGSPOT.COM

  پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.