۱۳۹۰/۳/۱۸

شاهنامه را ديگر در ميدان فردوسي مشهد نمي بينيم!


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد،مديريت امور هنري شهرداري ؛ طرح هاي زيبايي سازي شهر با هزينه اي ۴۵ ميليون توماني شاهنامه فردوسي پاکزاد را در اين ميدان نقاشي کرد و اين ميدان به يکي از زيباترين ميدان هاي شهر تبديل شد. مردم راضي بودند. همان وقت روزنامه خراسان بازتاب رضايت مردم در پي اين نقاشي ديواري را در گزارشي منعکس کرد.هنوز يک سال نگذشته بود که آستان قدس به دلايلي اين نقاشي ها را در تاريکي يکشنبه شب (۲ شب قبل) از بين برد. مظفري، مدير امور هنري شهرداري مشهد مي گويد: اين اقدام فقط يک لجبازي است. ندا رئوفيان، طراح نقاشي شاهنامه در ميدان فردوسي روز گذشته با ما تماس گرفت و از شدت گريه نمي توانست حرف بزند.اداره حفاظت املاک و اراضي آستان قدس با پاشيدن رنگ سفيد بر روي اين نقاشي ها که روايت شاهنامه بود، در واقع فردوسي را «روسپيد» کرد!
سال پيش بود که ندا رئوفيان، هنرمند مشهدي فاز اول نقاشي ديوارهاي اطراف ميدان فردوسي مشهد را با موضوع داستان هاي شاهنامه و هفت خان رستم به پايان رساند. از آن روز به بعد، ميدان فردوسي رنگ فردوسي گرفت و ديوارهايي که جز زشتي اثر ديگري در شهر نداشت باعث ايجاد فضايي زيبا و همگون با فضاي شهر گرديد. حال بعد از گذشت يک سال از اين موضوع، مردمي که صبح دوشنبه گذشته از ميدان فردوسي عبور کردند، نقاشي ها را نديدند. حتما تعجب کردند و با خود گفتند حتما اشتباهي رخ داده است. اما اشتباه در کار نبود. اين جا ميدان فردوسي بود اما بدون آن نقاشي ها. اثري که به عنوان طولاني ترين نقاشي ديواري کشور شناخته مي شد، براي نوشتن اين مطلب که «اين ملک مربوط به آستان قدس است» از بين رفته بود.براي بررسي دقيق تر اين اتفاق ابتدا با هادي مظفري، مدير امور هنري معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد هم کلام و نظر او را در اين رابطه جويا مي شويم.
لج بازي!
او معتقد است که هيچ دليلي جز لجبازي نمي توان براي اين کار در نظر گرفت چون اگر دليل ديگري داشت در مدت يک سالي که از کشيدن اين نقاشي مي گذرد، اين اتفاق مي افتاد. مظفري همچنين بر اين نکته تاکيد مي کند که تمام مراحل انجام اين نقاشي ديواري از ابتدا با هماهنگي آستان قدس رضوي انجام شده است.
او ادامه مي دهد: با توجه به اظهاراتي که مسئولان متولي در اداره حفاظت از املاک و اراضي آستان قدس رضوي به کارشناس نقاشي ديواري ما داشته است دليل اين اتفاق، اقدام برخي از شهرداري هاي مناطق در زيباسازي بعضي از ديوارهاي شهر که موجب پاکسازي نوشته هاي تعدادي از ديوارهاي موقوفات شده ، ذکر شده است.
وي مي افزايد: چه دليل دارد که اداره حفاظت از املاک و اراضي آستان قدس رضوي به همين راحتي دو هزار و ۲۰۰ مترمربع نقاشي ديواري با هزينه اي بالغ بر ۴۵ ميليون تومان را يک شبه از بين مي برد و هيچ توجهي به زحمت هنرمنداني که شبانه روز در زمستان و تابستان وقت خود را صرف اين نقاشي کرده است نمي کند.
ادبيات جاده اي 
مدير امور هنري معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد، نوشتن اين گونه مطالب بر روي ديوارهاي شهر را ادبياتي جاده اي عنوان و تاکيد مي کند: اين فضايي که بر روي ديوارهاي موقوفات آستان قدس ايجاد شده است بيشتر در جاده ها قابل مشاهده است و اصلا منطقي نيست که اين کار را بر روي ديوارهاي شهر انجام دهيم و فضاي آن را ناهمگون با شهر کنيم.
او در ادامه مي افزايد: متاسفانه تمام تلاشي که شهرداري طي ۳سال براي زيباسازي شهر و فضاسازي چهره نازيباي ديوارها انجام داده است در مدت يک ماه توسط دوستان (!) از بين رفته و تخريب شد.
توافق ها با آستان قدس مظفري سپس در پاسخ به اين سوال خبرنگار خراسان که آيا قبل از شروع پروژه نقاشي ديواري ميدان فردوسي با آستان قدس رضوي هماهنگي داشته ايد يا خير؟ مي گويد: صددرصد هماهنگ شده بود، حتي آنها در يک برهه اي کار را متوقف کردند و براي ادامه فعاليت اين شرط را گذاشتند که در قسمت هايي از نقاشي اين مطلب (اين ملک متعلق به آستان قدس رضوي مي باشد) درج شود، ما هم علي رغم ميل باطني خود و براي اجراي خواسته هاي آستان قدس رضوي در قسمت هاي مختلفي از نقاشي، مطلب مورد نظر را درج کرديم. اين هنرمند مشهدي در ادامه صحبت هايش به توافق هاي صورت گرفته با آستان قدس رضوي براي انجام طرح هاي گرافيکي روي ديوارهاي موقوفات اشاره مي کند و مي گويد: در تاريخ ۲۱ارديبهشت ماه جاري طي نامه اي طرح پيشنهادي خود را براي اداره حفاظت از املاک و اراضي آستان قدس رضوي ارسال کرديم که مورد توجه آن ها قرار گرفت اما بعد از گذشت چند روز متاسفانه شاهد اين اتفاق ناخوشايند شديم.براي بررسي دقيق تر اين موضوع و دريافت پاسخ انبوه سوال هايمان به سراغ رئيس اداره حفاظت املاک و اراضي آستان قدس رضوي که باني از بين رفتن نقاشي ميدان فردوسي است، رفتيم. شريعتمداري به طور صريح اعلام مي کند که اين اقدام براي اجراي طرح شهرداري به منظور يک دست شدن ديواره هاي املاک موقوفه آستان قدس انجام شده است. او مي گويد: چندي قبل مديريت امور هنري شهرداري طرحي را به ما پيشنهاد کرد که براي زيباسازي هر چه بيشتر شهر بر روي ديواره هاي موقوفات آستان قدس اجرا شود اين طرح که نسخه اي از آن به روزنامه ارسال شد، شامل چند طرح زيباي اسليمي است که البته با از بين بردن نقاشي ميدان فردوسي همان هم توسط آستان قدس اجرا نشده است که ما هم اين پيشنهاد را به اجرا در آورديم و تصميم گرفتيم اول از ميدان فردوسي شروع کنيم.وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار خراسان مبني بر اين که چرا براي اجراي طرح ابتدا از ديواري شروع کرديد که ميليون ها تومان هزينه براي آن صرف شده، بيش از يک سال از وقت هنرمندان شهر را گرفته و مورد رضايت و استقبال مردم بوده است؟ مي گويد: اين طرح مصوب شوراي نقاشي مديريت امور هنري شهرداري است و شامل تمام موقوفات مي شود، ديوار اطراف ميدان فردوسي نيز جزئي از همين موقوفات مي باشد و چون در مکاني واقع شده است که در ديد مردم قرار دارد، تصميم گرفتيم براي شروع از اين جا شروع کنيم. او اين اقدام را در راستاي هماهنگي با شهرداري توصيف مي کند و مي گويد: آستان قدس رضوي و شهرداري مشهد هيچ مشکلي با هم ندارند و اگر اقدامي هم صورت گرفته در جهت تعامل اين دو نهاد بوده است.
بغض هنرمندان ترکيد ... در حال نوشتن اين گزارش بوديم که ندا رئوفيان، هنرمندي که نقاشي هاي ميدان فردوسي را کشيده بود، با ما تماس گرفت، او با بغضي در گلو در رابطه با اين اقدام آستان قدس مي گويد: من هنوز باورم نمي شود که اين اتفاق افتاده است، باورتان نمي شود که من بيش از يک سال از عمرم را در سرما و گرما روي اين کار صرف کردم و آن ها به راحتي و يک شبه آن را از بين بردند.شايان ذکر است، هنرمندان ديگري نيز با ما تماس گرفتند و مراتب اعتراض خود را ابراز کردند.
ماجراي يک عمليات انتحاري! در آخرين لحظات ارسال صفحه براي چاپ متوجه ابعاد ديگري از اين اتفاق شديم که حامد مقدم سخنگوي شهرداري آن را اين طور توضيح مي دهد: ما از آستان قدس به عنوان متولي معنويت و فرهنگ توقع داريم که در تبعيت از ضوابط و قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران پيش قدم باشند، اگر زماني براي انجام فعاليتي نيازمند مجوز شهرداري باشد بايد در اين زمينه از مجراي قانوني وارد شود و در اين زمينه پيش قدم باشد،نه اين که مجوز نگيرد و توقع داشته باشد که بدون مجوز تلويزيون شهري در يک نقطه از شهر مشهد (ابتداي بلوار سجاد) نصب شود و فعاليت کند.
وي ادامه مي دهد: اين درست نيست، وقتي که روال قانوني يک فعاليت طي شده و مجوز نگرفته است بخواهيم فعاليت کنيم و وقتي هم جلوي آن گرفته شد و با انجام عمليات انتحاري، نقاشي ۴۵ ميليون توماني را شبانه رنگ آميزي و از بين ببريم.او افزود: اين پول مردم و بيت المال است که اين گونه از بين مي رود. دوست نداشتيم موضوع در مطبوعات و رسانه ها منعکس شود اما وقتي به صورت قانوني و روال عادي دنبال مي کنيم و به نتيجه نمي رسيم، در اين شرايط رسانه ها نيز بايد در جريان قرار بگيرند.

۱ نظر:

  1. ای امان از جهالت ....... این بغض کی ترک خواهد برداشت؟

    پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.