۱۳۸۹/۳/۱۸

اطلاعيه تظاهرات 22 خرداد دانشجويان دانشگاههاي مشهد

به نام خدا دانشجوي عزيز سلام سال پيش در همين روزها حال و هواي تازه اي بين ما بود ، سرشار از شور براي تعالي بخشيدن ايرانمان با تمام عقيده هاي گوناگون بسياري از ما بر اين عقيده شديم كه براي حداقل بهتر شدن اوضاعمان ، براي كمي آزادي بيشتر همه با هم پاي صندوق راي برويم و اينطور شد كه تمامي اعضاي يك خانواده كه تاكنون هيچ دوره اي راي نداده بودند پاي صندوق رفتند ، اما آه از بعد آن روز ، آه از ظلم در حق مان ، ظلم بدين آشكاري بر انتخابمان. امروز ميخواهم اين سخن با تو بگويم : هم كلاسي ، هم دانشگاهي ، همشهري ، اي هموطن اگر در اين يكسالي كه گذشت آنچه من ديدم تو نديدي ،آنچه من شنيدم تو نشنيدي ، آن غمي كه از پرپر شدن نداي عزيزم ، سهراب ، ترانه و بقيه هموطنان شهيدمان بر من رفت بر تو نرفت ، مرا با تو كاري نيست جز آنكه به وجدانت بسپارمت ؛ اما اگر ذره اي براي خونهايي كه ريخته شد تا من وتو و فرداها فرزندانمان از ميراث آزادي بهره مند شوند ، ارزش قائلي ؛ اگر بغض گرفته در گلو داري ؛ اگر اندكي به جاي خالي دوستانت كه از تحصيل محروم شدند فقط به خاطر طلب كردن حق شان ، مي انديشي ؛ وقت آن فرارسيده تا 22 خرداد در كنار هم باشيم. ترس به خود راه نده ، مگر نديدي و نشنيدي كه ما يشماريم ترس به خود راه نده كه اين روز، روز ريزش پايه هاي ديكتاتوري و استبداد است و پنجره اي باز به سوي فردايي آزاد دوست عزيز منتظرت هستم ؛ مرا تنها مگزار وعده ما 22 خرداد دانشگاههاي مشهد دانشگاه آزاد مشهد : بين دانشكده فني و انساني ساعت 11:30 دانشگاه فردوسي : روبروي دانشكده مهندسي ساعت 11:30 دانشگاه خيام : روبروي سلف ساعت 11:30 دانشگاه سجاد : صحن حياط دانشگاه ساعت 11:30 دوستان اطلاع رساني نماييد زنده باد ايراني غيور و آزاده زنده باد جنبش سبز آزاد باد ايران پاك و عزيزمان با همكاري مشترك : نهضت سبز دانشجويان مشهد جنبش سبز دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و دانشجويان سبز دانشگاه هاي خيام و سجاد
به نقل از:new iran

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.